Sökning: "delautomation"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet delautomation.

 1. 1. Kartläggning av överlappande arbetsmoment vid slutavverkning med drivarprototypen Komatsu X19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Frida Vesterlund; [2016]
  Nyckelord :drivning; maskinsystem; drivare; automation; arbetsmetod; drivningskoncept;

  Sammanfattning : Examensarbetet består av en kvantitativ del, en tidsstudie av drivarprototypen Komatsu X19 med funktion för snabbyte av skördaraggregat och grip, och en kvalitativ del, en intervju av de två förare som körde drivaren. Kranarbete var den arbetskategori som utfördes i störst utsträckning under de två studerade lassen med en medelduration på 1 453 s/lass (39 % av den totala tiden). LÄS MER

 2. 2. Lönsamhet vid delautomatisering av kranstyrning på skotare

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Elin Andreasson; Erika Nylander; [2015]
  Nyckelord :delautomation; skotare; lönsamhet; produktivitet; förarmiljö;

  Sammanfattning : Utmaningen med att öka produktiviteten i skotningsarbetet är inte bristen på bra teknik utan snarare förarens förmåga att utnyttja maskinens fulla kapacitet. Teknikutvecklingen går mot automation av repetitiva arbetsmoment för att minska den mänskliga påverkan. Mycket fokus ligger på delautomatisering av kranarbetet. LÄS MER