Sökning: "delegationsuttagning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet delegationsuttagning.

 1. 1. Vidarebosättning : En demokratiprövande studie om uttagningen av kvotflyktingar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anna Nordström; Lena Graungaard Lindahl; [2017]
  Nyckelord :Migrationsverket; UNHCR; offentligt etos; gatubyråkrat; vidarebosättning; dossierprövning; delegationsuttagning; flykting; flyktingkvot; kvotflykting; Lennart Lundquist; Michael Lipsky;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the dossier and delegation selections’ pros and cons and examine how the Swedish Migration Agency, in collaboration with UNHCR, work to ensure impartiality and efficiency. The study is based on two theories: the main one is Lennart Lundquist’s theory of democratic and economic values, which we combine with Michael Lipsky’s theory of “street-level bureaucrats” with the bottom-up perspective. LÄS MER

 2. 2. Migrationsverkets uttagningar av kvotflyktingar : Hinder och utmaningar i uttagningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Madelene Jonsson; Anna Englund; [2011]
  Nyckelord :Kvotflykting; delegationsuttagning; vidarebosättning; flyktingstatus; öppna intervjuer; e-mailintervjuer; gräsrotsbyråkrati.;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att undersöka hur Migrationsverkets handläggare upplever delegationsuttagning av kvotflyktingar. Vilka hinder och utmaningar stöter de på under arbetet i delegationsuttagningarna?  För att uppnå syftet har vi använt oss av en kvalitativ e-mailintervju som vi skickat ut till handläggare på Migrationsverk runtom i Sverige som deltagit i uttagningar av kvotflyktingar. LÄS MER