Sökning: "delegering av undersköterskor"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden delegering av undersköterskor.

 1. 1. Undersköterskors uppfattning om brist på undersköterskekompetens inom kommunala vård- och omsorgsverksamheter : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carina Olander; Ann-Marie Montes; [2021]
  Nyckelord :undersköterskeutbildning; arbetsmiljö; stress; vårdtagare; vård- och omsorg; certifiering; delegering;

  Sammanfattning : De kommande åren står vården inför stora utmaningar, då medellivslängden ökar både hos män och kvinnor, vilket innebär att fler äldre har behov av vårdinsatser. Allt fler och sjukare personer vårdas i sina egna hem, vilket kommer att medföra stora krav på undersköterskornas kompetens i framtiden inom kommunal vård- och omsorg. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelsdelegering på gott och på ont : En fenomenologisk studie utifrån hemtjänstpersonalens erfarenheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Evelina Frisk; Anna Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :läkemedelsdelegering; hemtjänstpersonal; kommunal hälso- och sjukvård; distriktssköterska; patientsäkerhet; kvalitativ forskning; livsvärld;

  Sammanfattning : Inom kommunal hemsjukvård utfärdar distriktssköterskor ofta läkemedelsdelegering till omvårdnadspersonal i hemtjänsten. Tidigare studier och kartläggningar har visat på svårigheter att följa gällande föreskrifter kring läkemedelsdelegeringar. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskan som ledare för omvårdnadsarbetet på särskilt boende. : En intervjustudie om undersköterskors erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Miriam Vigård; Jarl Skyllqvist; [2017]
  Nyckelord :Delegering; Karitativ ledarskapsteori; Kommunikation; Ledarskap; Relationer; Sjuksköterska; Särskilt boende; Undersköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världens befolkning blir allt äldre, vilket kan bidra till ett ökat behov av särskilda boenden och därför ett ökat krav på personalen. Sjuksköterskan på ett särskilt boende är ytterst ansvarig för omvårdnaden, men undersköterskor står för det patientnära arbetet och utför de flesta praktiska uppgifterna. LÄS MER

 4. 4. Distriktssköterskors erfarenheter av medicindelegering inom kommunal hemsjukvård

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Voutsinas; [2015]
  Nyckelord :Distriktssköterska; erfarenhet; delegering; undersköterska; kommunal hemsjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Behovet av medicindelegeringar är stort inom den kommunala hemsjukvården. Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av medicindelegering till undersköterskor i kommunal hemsjukvård. Metod: Datamaterial inhämtades med intervjuer och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 5. 5. Läkemedelshantering - undersköterskors erfarenheter med en personlig delegering. En studie inom kommunal hemtjänst.

  Magister-uppsats,

  Författare :Ingela Leibring-Sandelin; [2011-02-22]
  Nyckelord :Undersköterska; läkemedel; delegering; reell kompetens;

  Sammanfattning : Introduktion Sveriges befolkning blir allt äldre och många bor kvar i sitt hem med hjälp av kommunal hemtjänst. Flera är svårt sjuka och konsumerar mycket läkemedel. Sjuksköterskan ansvarar för ett stort antal vårdtagare och delegerar läkemedelshantering till undersköterskan. LÄS MER