Sökning: "deleuze"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet deleuze.

 1. 1. Den nomadiska historiens kartografi – En aktualisering av det historiska hos Walter Benjamin och Rosi Braidotti

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Göransson Anton; [2018-03-28]
  Nyckelord :Posthumanism; Walter Benjamin; nomadisk teori; kritisk historiografi; Rosi Braidotti; monadologi;

  Sammanfattning : The following essay concerns questions about the status of history in Walter Benjamin´s critical philosophy of history and Rosi Braidotti´s nomadic feminism. I conduct a comparative actualization through locating affinities in their respective theory concerning question around the status of history and historiography, how we remember, write and present history, the relation between the present-day, the past and the future, between the subject and the collective. LÄS MER

 2. 2. Objectiles in flux : the oscillation of interior elements through superimpositioning

  Magister-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Daniel Reinius; [2018]
  Nyckelord :Objectiles; Memory; Colour; Deleuze;

  Sammanfattning : An experience is always in a state of becoming as you through movement and memory, perceptions and qualia assemble it into its virtual construct. Ackording to philosopher and architecture theorist Bernard Cache who dwells on Henri Bergsonsnotion of perception & memory. LÄS MER

 3. 3. Mediestrategiska dilemman i rättslig belysning. : En analys av JO:s hantering av fyra bibliotekärenden.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jesper Sjöberg; [2018]
  Nyckelord :Bibliotekslagen; Deleuze; Flyktlinjer; Folkbibliotek; Informationsfrihet; Medieplan; Yttrandefrihet;

  Sammanfattning : This study investigates the professional, media-strategic practices that the requests by some users lead to, and how these practices can be understood and problematized in relation to the laws, regulations and governing documents to which the libraries relate. Thus, in this study, the media's media strategy choices are set in a context of judicial authority and legal principles. LÄS MER

 4. 4. Atëphobia: On Lovecraft, Deleuze and the limits of affectual geography

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Carl Olsson; [2018]
  Nyckelord :Affect; Deleuze; Lovecraft; Non-representational theory; Aesthetics; Literary geography; Experimental writing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Over the past two decades non-representational and affectual geographers have cited the French philosopher Gilles Deleuze to the point of exhaustion. In this thesis I read Deleuze’s interpretation of Spinoza through the weird tales written by the American horror author H. P. LÄS MER

 5. 5. Karaktärers fenomenologiska förhållningssätt : En uppsats om karaktärers inre och yttre samspel i omvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Nicolina Linnea Mounzer; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver hur karaktärers förhållningssätt kan se ut utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Med hjälp av Terrence Malicks främsta filmer The Thin Red Line, The Tree of Life och Knight of Cups kommer karaktärernas förhållningssätt till externa objekt och situationer att undersökas, detta genom det icke-kronologiska berättandet, karaktärers relation till objekt och karaktärers inre som speglas i det yttre. LÄS MER