Sökning: "deliberate self-harm"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden deliberate self-harm.

 1. 1. Egenerfarnas perspektiv på vad som främjar återhämtning vid självskadebeteende : en integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Veronica Willman; Petra Öhman; [2021]
  Nyckelord :recovery; mental health; non-suicidal self-injury; self-harm; self-injurious behavior; deliberate self-harm; literature review; återhämtning; psykisk ohälsa; självskada; självskadebeteende; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Självskadebeteende är relativt vanligt förekommande bland personer med psykisk ohälsa. Återhämtning är ett begrepp som beskriver hur en person kan återerövra och finna kvalitet i sitt liv trots svår sjukdom. Självskadebeteende innebär ett stort lidande för individen och påverkar närstående i personens omgivning negativt. LÄS MER

 2. 2. Jag står inte ut : En studie om sex som självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Therese Gustavsson; Daniela Stojkovic; [2019]
  Nyckelord :Sex as self harm; self-injurious behaviour; sexuality and gender; Sex som självskada; självskadebeteende; sexualitet och genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera olika rapporter gällande sex som självskadebeteende samt varför unga skadar sig själva med sex. Sex som självskada är inte lika synligt som andra typer av självskador som att skära sig eller att bränna sig. LÄS MER

 3. 3. Attityden hos sjuksköterskan i mötet med patienter som har ett självskadebeteende : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Denise Nattstjärna; Simone Nattstjärna; [2019]
  Nyckelord :Nurses’ attitudes; deliberate self-harm; influencing factors; Sjuksköterskans attityd; självskadebeteende; påverkande faktorer;

  Sammanfattning : Background: Deliberate self-harm is when an individual deliberately exposes themselves to an act that directly damage the individual's body. Many of those who intentionally injure themselves do so to deal with anxiety and the behavior is thus used as a kind of distraction from their feelings. LÄS MER

 4. 4. Birth Orders Effect on Non-Suicidal Self-Injury and Perceived Parental Support

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Delila Kadric; Ludvig Löfquist; [2018]
  Nyckelord :non-suicidal self-injury; perceived parental support; birth order; gender; icke-suicidalt självskadebeteende; upplevt föräldrastöd; placering i syskonskaran; kön;

  Sammanfattning : In this study we investigated the effects of birth order and gender on nonsuicidalself-injury and perceived parental support. This study’s main purposewas to challenge the current use of birth order in psychology. The studyincluded a short questionnaire assessing birth order, gender, perceived parentalsupport and non-suicidal self-injury. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter med självskadebeteende inom somatisk akutsjukvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Linda Andersson; Tina Frid; [2018]
  Nyckelord :Deliberate self-harm; experience; nurse; nursing and somatic emergency medical care.; Omvårdnad; sjuksköterska; självskadebeteende; somatisk akutsjukvård och upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett symtom på psykisk ohälsa som sedan millennieskiftet uppmärksammats i allt högre utsträckning. Den första kontakten med vården personer med självskadebeteende tar sker ofta via den somatiska akutsjukvården. Patienter vittnar om negativa upplevelser i mötet med dessa vårdinstanser. LÄS MER