Sökning: "deliberation"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade ordet deliberation.

 1. 1. Etisk reflektion för vårdpersonal - Hinder och möjligheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Ruuth; Peyman Sharafi; [2019-08-16]
  Nyckelord :etisk reflektion; implementation; moral case deliberation; organisation; processer; team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiskt reflektionsarbete har positiva effekter på arbetsmiljö och patientvård, trots detta bedrivs det i liten utsträckning systematisk etisk reflektion inom sjukvården. Syfte: Syftet med denna studie var att identifiera faktorer som påverkar införandet av etiskt reflektionssamtal inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Deliberation and climate change- A quantitative analysis of potential relationships between deliberation and countries’ efforts in mitigating climate change

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Jacobsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :deliberation; democracy; CO2 emissions; environmental performance;

  Sammanfattning : The debate whether democracy and its procedures are capable of tackling climate change has been going on for years. One mechanism that has been claimed to yield improved environmental performance is deliberation. Meetings between civil society and politicians are assumed to generate more ambitious environmental policy. LÄS MER

 3. 3. Barns kunskaper kring parodontala sjukdomar och dess sjukdomsförlopp : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Vivian Nguyen; Ilona Dinler; [2019]
  Nyckelord :barn; gingivit; kunskap; oral hälsa; parodontit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gingivit och parodontit benämns som parodontala sjukdomar som främst initieras av bakterier, oftast i form av dentalt plack. Parodontit kan uppstå som följd av en obehandlad gingivit som har progredierat. Sjukdomen förekommer i olika svårighetsgrader, såsom kroniskt och aggressivt tillstånd, och kan förekomma hos barn. LÄS MER

 4. 4. Att försöka gjuta olja på vågorna : En studie om legitimiteten av Viltförvaltningsdelegationen i två län i Sverige

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Tore Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Carnivore management; Co-management; Legitimacy; Social networks; Deliberation; Learning; Collective action.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the conditions for legitimacy of the Wildlife Conservation Committees in two counties in Sweden. This study uses three concepts. Social networks, deliberation and learning as the main focus points to analyze. LÄS MER

 5. 5. Democratic global environmental governance: An oxymoron or a matter of ideals? : A study of the United Nation’s 2030 Agenda for Sustainable Development

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för tema; Linköpings universitet/Institutionen för tema

  Författare :Ema Lindén Glad; Joakim Nersing; [2019]
  Nyckelord :The 2030 Agenda for Sustainable Development; United Nations; sustainable development; transnational democracy; global environmental governance; typological content analysis; cosmopolitan democracy; deliberative democracy; stakeholder democracy;

  Sammanfattning : Today, one of the most compelling issues facing students of environmental politics is global environmental governance’s democratic legitimacy. Critics of multilateral and transnational sustainable development negotiations and implementations perceive these as democratically deficient, due to non-state actors deciding over nation-state politics. LÄS MER