Sökning: "deliberation"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade ordet deliberation.

 1. 1. Etisk reflektion för vårdpersonal - Hinder och möjligheter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Daniel Ruuth; Peyman Sharafi; [2019-08-16]
  Nyckelord :etisk reflektion; implementation; moral case deliberation; organisation; processer; team;

  Sammanfattning : Bakgrund: Etiskt reflektionsarbete har positiva effekter på arbetsmiljö och patientvård, trots detta bedrivs det i liten utsträckning systematisk etisk reflektion inom sjukvården. Syfte: Syftet med denna studie var att identifiera faktorer som påverkar införandet av etiskt reflektionssamtal inom hälso- och sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Deliberation and climate change- A quantitative analysis of potential relationships between deliberation and countries’ efforts in mitigating climate change

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Jacobsson; [2019-02-07]
  Nyckelord :deliberation; democracy; CO2 emissions; environmental performance;

  Sammanfattning : The debate whether democracy and its procedures are capable of tackling climate change has been going on for years. One mechanism that has been claimed to yield improved environmental performance is deliberation. Meetings between civil society and politicians are assumed to generate more ambitious environmental policy. LÄS MER

 3. 3. Barns kunskaper kring parodontala sjukdomar och dess sjukdomsförlopp : En enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa; Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Vivian Nguyen; Ilona Dinler; [2019]
  Nyckelord :barn; gingivit; kunskap; oral hälsa; parodontit;

  Sammanfattning : Bakgrund: Gingivit och parodontit benämns som parodontala sjukdomar som främst initieras av bakterier, oftast i form av dentalt plack. Parodontit kan uppstå som följd av en obehandlad gingivit som har progredierat. Sjukdomen förekommer i olika svårighetsgrader, såsom kroniskt och aggressivt tillstånd, och kan förekomma hos barn. LÄS MER

 4. 4. Att försöka gjuta olja på vågorna : En studie om legitimiteten av Viltförvaltningsdelegationen i två län i Sverige

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Tore Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Carnivore management; Co-management; Legitimacy; Social networks; Deliberation; Learning; Collective action.;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the conditions for legitimacy of the Wildlife Conservation Committees in two counties in Sweden. This study uses three concepts. Social networks, deliberation and learning as the main focus points to analyze. LÄS MER

 5. 5. Money in Politics - Why Sweden and Denmark Chose Different Paths

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lukas Andreasson; [2019]
  Nyckelord :Denmark; Sweden; accountability; legitimacy; GRECO; deliberation; personal accountability; bureaucratic accountability.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper poses the question: Why did Sweden shift its stance on private money in politics in compliance with GRECO’s recommendations between 2009 and 2014, whereas Denmark did not? It aims to explain the change and non-change through analyzing the countries’ legislation, reports on the countries made by international organizations, and the debates which took place in the countries themselves. The theory of accountability, presented by Tero Errkilä, aids in showing that the key difference between the two countries was their accountability method, and that this ultimately lead to different outcomes in the countries. LÄS MER