Sökning: "deliberativ demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden deliberativ demokrati.

 1. 1. Avsikter och ambitioner med medborgarbudgetering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Allert; Kevin Lindblom; [2020-02-04]
  Nyckelord :medborgardialog; medborgarbudget; deliberativ demokrati; idealistiska perspektiv; kritiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen studerar två fall av medborgarbudgetering i Göteborgs stad medsyftet att undersöka hur stadsdelsnämnderna avser demokratisera områdena.Teori: Teoriramen består av två idealtyper av medborgardialog som utgörs av ettidealistiskt perspektiv och ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Elevinflytande i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Gunnarsson; Ellinore Persson; [2020]
  Nyckelord :Elevinflytande; Demokrati; Fritidshem; Fritidslärare; Delaktighet;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker temat elevinflytande på fritidshem. Examensarbetets syfte handlar om att se skillnader och likheter mellan fritidslärares och elevers upplevelser av och perspektiv på elevinflytande. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskapens relevans och meningsfullhet med inriktning mot åk 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Schäder; [2020]
  Nyckelord :deliberativ undervisning; meningsfullhet; samhällskunskap; ämnesdidaktik;

  Sammanfattning : Kunskapsöversiktens syfte är att undersöka relevant forskning inom samhällsämnets innehåll, didaktik och metoder för att svara på frågan vad forskning säger om hur undervisning i samhällskunskapsämnet kan vara meningsfull och relevant för eleverna. Med hjälp av databaserna MUEP, SwePub samt sökningar på Skolforskningsinstitutet, skolporten. LÄS MER

 4. 4. Medborgarråd - en demokratisk miljöhjälte? : En undersökning av Extinction Rebellions krav på att införa medborgarråd i syfte att avhjälpa klimatkrisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nadja Gollbo; [2020]
  Nyckelord :Demokrati; Medborgarråd; Extinction Rebellion; Klimatkris; Långsiktigt beslutsfattande; Deliberativ demokrati;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Deliberativ undervisning i samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pontus Åkesson; Benjamin Norburg; [2020]
  Nyckelord :deliverativ; diskussion; samtal; demokrati; Samhällskunskap; demokratiuppdrag; klassrumsklimat; skola;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten syftar till att redovisa rådande kunskapsläge gällande deliberativ undervisning i skolan och i synnerhet samhällskunskap. Frågeställningarna syftar till att svara på möjligheter och hinder samt fördelar och nackdelar med deliberativ undervisning. LÄS MER