Sökning: "delinquency"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade ordet delinquency.

 1. 1. Dagens ungdomsbrottslighet: ett samhällsproblem eller ett mediefenomen? En kritisk diskursanalys av utvalda svenska nyhetskällors rapportering om den rådande ungdomsbrottsligheten i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Emmie Fahlström; Desireé Hilli Andersson; [2020]
  Nyckelord :Juvenile delinquency; media; normativity; theory of punishment; young offenders; Social Sciences;

  Sammanfattning : The current juvenile delinquency has been a debated subject for a long time, for instance among politicians, scientists, media and the police. Some think it has increased dramatically during the last years, while some claim the opposite. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill inte att de ska minnas mig så", en kvalitativ studie om vägen ut ur kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bita Mehrabani; Linnea Axelsson; Anesa Mravac; [2020]
  Nyckelord :Desistance; Ex-kriminella; Kriminalitet; Livsstil; Vändpunkter ;

  Sammanfattning : Ett växande intresse för uppkomsten av kriminalitet i samhället har i vissa fall bidragit till en negligering av före-detta kriminellas återanpassning i samhället. Studien fokuserar på individer som kallar sig för ex-kriminella där studiens syfte är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för ex-kriminella att ta sig ur en kriminell livsstil. LÄS MER

 3. 3. Socialtjänstens och polisens syn på brottsförebyggande samverkan kring ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Janny Wallström; [2020]
  Nyckelord :cooperation; juvenile delinquency; prevention work; social service; police; ungdomsbrottslighet; samverkan; brottsförebyggande; socialtjänst; polis; förebyggande arbete;

  Sammanfattning : Studien handlar om hur polis och socialtjänst i Malmö Stad samverkar kring ungdomsbrottslighet. Frågeställningen utgår ifrån hur myndigheternas uppfattningar av deras samverkan är, hur de samverkar, vilka insatser och metoder som används samt vilka insatser som anses ges bäst resultat. LÄS MER

 4. 4. Ungdomsbrottslighet i Sverige - En studie av potentiella riskfaktorer som leder till ungdomsbrottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hussein Ahmed; Murtada Ali Khalaf; [2020]
  Nyckelord :Crime; Empowerment; Life-span theory; Norm-breaking behavior; risk factors; youth delinquency;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand the risk factors contributing to juvenile delinquency for young men in Sweden. Previous research shows that juvenile delinquency is a theme that exists in all communities and affects several areas of society such as family relations, social relations, academic achievement as well as individual consequences. LÄS MER

 5. 5. Social nätverksanalys och ungdomsrån. En kvalitativ studie kring ungdomar som begår personrån.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sofia Jysky; Cristiana Bochis; Stephanie Beckvid; [2020]
  Nyckelord :Kriminella karriärer; Personrån; Strategiska brott; Ungdomsbrott; Social nätverksanalys;

  Sammanfattning : Ungdomsbrottslighet är ett ständigt aktuellt ämne, det då en stor del av den totala brottsligheten begås av just ungdomar. Vissa typer av de brott som begås av unga kan fungera som en indikator på att gärningspersonen löper en ökad risk för att fortsätta på en kriminell bana genom livet. Ett sådant brott är rån. LÄS MER