Sökning: "delinquency"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet delinquency.

 1. 1. Using bank transactions to assess credit risk

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Hugo Korsell; Oscar Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Credit risk; Bank statement; Private loans; Gambling; Dishonesty;

  Sammanfattning : A lack of proper credit risk assessment can have catastrophic consequences, not only for individual borrowers or lending banks, but for society as a whole, which was the case in the financial crisis of 2008. Therefore it is essential that any risk assessment process has as much information as possible at hand so that the delinquency predictions are as accurate as they can be. LÄS MER

 2. 2. Ungdomsbrottsligheten i Ängelholm

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sofia Boström; [2019]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; social samverkan; polis; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Att vara ung är inte alltid så lätt, varken för föräldrar eller ungdomar. I ett ständigt letande efter sin identitet ska man samtidigt kämpa med utbildning, socialliv och psykologisk utveckling. För vissa ungdomar är det jobbigare än för andra. Nästan häften av de personer som misstänks för brott är 29 år eller yngre. LÄS MER

 3. 3. Minskar stöket i utsatta områden omhyresgästerna bor kvar längre?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Gunnar Björing; [2019]
  Nyckelord :juvenile delinquency; exposed neighborhoods; housing; social security; school achievements; leisure activities; crime prevention; Ungdomsbrottslighet; utsatta områden; boende; försörjningsstöd; skolprestationer; fritidsaktiviteter; brottsprevention;

  Sammanfattning : Hallunda/Norsborg is considered to be an unsafe residential area. Most likely, young people cause adisproportionate high amount of the portion of the insecurity that is related to crime. LÄS MER

 4. 4. ”Ser jag någonting i registren, då stoppar jag” : En kvalitativ intervjustudie om svenska polisens arbete med fordonsstopp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Louise Lundqvist; Tove Svedjewik; [2019]
  Nyckelord :police; traffic stops; premises; decision making; polis; fordonsstopp; premisser; beslutsfattande;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka erfarenheter svenska poliser har av arbetet med fordonsstopp och vilka premisser de utgår från vid beslut om att kontrollera fordon i trafiken. Genom semistrukturerade intervjuer med fem poliser, framkom att de överlag hade svårt att besvara frågan gällande vilka erfarenheter de har av arbetet med fordonsstopp. LÄS MER

 5. 5. “En människa, inte bara en elev” : En undersökning som låter individer som begått brott  tala om sin skolgång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Linda Eriksson; Frida Trångteg Öhman; [2019]
  Nyckelord :Riskfaktorer; Skyddsfaktorer; Skola; Kriminalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka individer som begått brott och deras skolgång för att se om det finns faktorer i skolan som kan ha bidragit till utvecklandet av ett kriminellt beteende. Frågeställningarna var “Vilka erfarenheter har intervjudeltagarna av grundskolan och eventuella gymnasiestudier?” och “Vilka skolrelaterade risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet kan utläsas utifrån deras berättelser?”. LÄS MER