Sökning: "delning"

Visar resultat 1 - 5 av 191 uppsatser innehållade ordet delning.

 1. 1. Delad vårdnad av företagsresurser : Hinder och drivkrafter till delningsekonomi mellan etablerade företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linn Lundkvist; Jessica Ögren; [2020]
  Nyckelord :delningsekonomi; hinder; drivkrafter; B2B; resurser; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : En hållbar utveckling är något som numera eftersträvas i de flesta processer i samhället. Ett tillvägagångssätt till hållbar utveckling som utforskats i allt större utsträckning är delningsekonomi, innebärande att dela sina underutnyttjade resurser. LÄS MER

 2. 2. Gemenskap och tillit inom virtuella team : En kvalitativ studie om organisatoriska förutsättningar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Björkquist; Hanna Forsberg; [2020]
  Nyckelord :Gemenskap; gruppkultur; teamledare; tillit; organisatoriska stödstrukturer; virtuella team;

  Sammanfattning : Samhällets digitalisering och utveckling av nya digitala teknologier har gett möjligheten att arbeta vart du än befinner dig och tillsammans med kollegor i olika delar av världen. Virtuella team är ett sådant exempel på ny arbetsform där människor är utspridda på olika geografiska platser samtidigt som de samarbetar med hjälp av kommunikations- och informationsteknologi (IKT). LÄS MER

 3. 3. Det ligger i vårt DNA : En studie om vad hållbarhet som marknadsföringsstrategi innebär för delningsekonomiföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Minna Braconier; Anastasija Poprjaduhha; [2020]
  Nyckelord :delningsekonomi; hållbarhet; marknadsföringsstrategi; differentiering; varumärkespositionering; product levels; points of parity; points of difference;

  Sammanfattning : Intresset för delningsekonomi, en affärsmodell baserad på delning av resurser, har ökat i samhället de senaste åren. Denna presenteras ofta som hållbar i jämförelse med traditionellt ägandeskap. Däremot väljer vissa delningsekonomiföretag att inte använda hållbarhet i sin marknadsföringsstrategi. LÄS MER

 4. 4. Barriärer och incitament för kunskapsöverföring vid komponentbaserad utveckling i R&D-Projekt : Fallstudie på SAAB AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Julia Braun; Josef Werner; [2020]
  Nyckelord :Komponentbaserat utveckling; inbyggda system; informationslogistik; kunskapsöverföring; återanvändning av komponenter; kunskapsöverföring över gränser;

  Sammanfattning : Verksamheter spenderar mycket resurser i sina kunskapshanterings processer. Syftet med knowledge management är att sprida kunskap och integrera den över specifika team-gränser. LÄS MER

 5. 5. Varför halkar vi efter? – Dagens tillämpning av delningsekonomi inom fastighetsbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Thi Xuan Loi Dang; Samuel Huntley; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; underutnyttjade resurser; samlokalisering; samnyttjande; kommersiella fastigheter; multifunktionella byggnader; coworking; flexibilitet; befintliga byggnader; Sharing economy; underutilized resources; co-location; shared-use; commercial real estate; multifunctional buildings; flexibility; existing buildings; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to research the current status of shared space use. Furthermore, this thesis also aimed to investigate the potential and challenges related to sharing economy in the real estate sector. The thesis focused mainly on existing buildings in Sweden. The aim was to answer the following two research questions: 1. LÄS MER