Sökning: "delningsekonomi strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden delningsekonomi strategi.

 1. 1. Jämlik elektrifiering : en kvalitativ studie om bilisters tankar kring elbilen och utbyggnaden av laddinfrastruktur i Uppsala kommun

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ather Al-Idani; [2022]
  Nyckelord :jämlikhet; publik laddinfrastruktur; elbil; elektrifiering; Uppsala;

  Sammanfattning : I takt med Sveriges pågående elektrifiering ställer det ökade elbilsbeståndet högre krav på utbyggnaden av offentlig och privat laddinfrastruktur, i synnerhet i stadsregioner som Uppsala och Stockholm. Uppsala kommun prisades år 2021 med Laddsilvret för sitt arbete med laddinfrastruktur i mindre samhällen och efterfrågar aktuell forskning som kan ligga till grund för en strategi för fortsatt utbyggnad, vilket är upphovet till denna studie. LÄS MER

 2. 2. Delningsekonomi: En analys på Airbnbs strategier och digitala plattform under Covid-19

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Gabriella Kajrup; Louise Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Digitalization; Platform; Sharing economy; Strategy; Tourism; Covid-19; Digitalisering; Plattform; Delningsekonomi; Strategi; Turism;

  Sammanfattning : Delningsekonomin och specifikt delningsföretag med tjänster inom resor och turism har påverkats starkt av Covid-19. I samband med detta har därför digitaliseringen påskyndats. Studien syftar till att undersöka hur den digitala delningsplattformen Airbnb fått ställa om och utveckla nya strategier. LÄS MER

 3. 3. Incorporation of Alternative income Streams Into the Lessor’s Business Model and it’s Effects on a Building Asset Value : A Case Study on Stockholm’s Private Rental Sector

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Daniel Medlöv; José Maria Robles; [2021]
  Nyckelord :Digitalization; Digital platforms; Sharing economy; Value creation; Operational efficiency; User-centeredness; Service brokerage; Serviceoriented mindset; Enterprise; Digitalisering; Digitala plattformar; Delningsekonomi; Värdeskapande; Operativ Effektivitet; Användarcentrerad; Tjänstefördelning; Serviceinriktad-tänkesätt; Företag;

  Sammanfattning : Digital platforms and tools have already taken over a large part of human daily lives and with the latest pandemic of COVID-19 it is clear how these technological trends have just increased, in both intensity and complexity, across most of the different aspects that comprehend our everyday activities. For instance, people are staying more at home and people now socialize, consume and work with help of different digital tools, which in other words means that the homes’ original role is changing to a more multifaceted and integral function. LÄS MER

 4. 4. Co-living och fastighetsföretagens strategier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Joakim hellman; Alexander Björklund; [2020]
  Nyckelord :Co-living; Fastigheter; målgrupper; delningsekonomi; strategi; hållbarhet; community; social förvaltning; innovation; diversifiering; trender; real estate; target groups; sharing economy; strategy; sustainability; social management; diversification; trends;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urbaniseringen som har skett under lång tid har skapat en stor bostadsbrist i svenska stora städer. I takt med att hållbarhet och miljö har blivit allt viktigare, har detta lett till att företag och marknaden har fått upp intresse för delningsekonomi ochnya boendeformer. LÄS MER

 5. 5. Borrar bland böcker - Folkbibliotekens roll i en omställning till delningsekonomi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Maria Stjerndahl; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; Folkbibliotek; Miljö; Kollaborativ konsumtion; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The sharing of goods and services has a lot of potential in tackling the environmental consequences of consumption. Studies indicate that public lending has advantages over private individuals lending each other necessities. It is therefore important to investigate how public lending can be organised most efficiently. LÄS MER