Sökning: "delningsmetoder"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet delningsmetoder.

 1. 1. Tablettdelning – Delningsmetoder och information om tablettdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Helene Johansson; [2018]
  Nyckelord :Tablettdelning; delningsmetoder; upplevda problem; information; förvaring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt tidigare studier delas ungefär 10 % av alla läkemedel i tablettform enligt ordination från läkaren. Många som använder läkemedel är äldre och upplever tablettdelningen som ett problem. Delningsmetoden, tablettens egenskaper och utformning kan påverka hur bra resultatet av delningen blir. LÄS MER

 2. 2. Delningsmetodens inverkan på mikrofiberduk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :LEA NORDSTRÖM; ANNA BRUCE; [2010]
  Nyckelord :microfiber; soil release; alkaline hydrolysis; stain reduction; easy split; dimension; absorption; weight per square meter;

  Sammanfattning : I arbetet för Vikan AB var uppgiften att undersöka två olika delningsmetoder för mikrofibrer. Vikan AB är ett företag som utvecklar och framställer textila rengöringsredskap i mikrofibrer och tror sig ha kommit på en ny delningsmetod som förhoppningsvis ger en rad fördelar mot den nuvarande metoden. LÄS MER