Sökning: "deloitte konsult"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden deloitte konsult.

 1. 1. Intern Kontroll : En studie av större svenska företags interna kontroll

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering; Högskolan i Jönköping/IHH, Redovisning och finansiering

  Författare :Joakim Häggberg; Henrik Carlsson; [2009]
  Nyckelord :Intern kontroll; bolagsstyrning; COSO; förskingring;

  Sammanfattning :             Magisteruppsats inom FöretagsekonomiTitelIntern kontroll – En studie av större svenska företags interna kontrollFörfattareHenrik Carlsson, Joakim HäggbergHandledareHossein PashangDatum2009-06-09ÄmnesordIntern kontroll, bolagsstyrning, COSO, förskingringSammanfattningBakgrund:Under senare år har det i media uppmärksammats flertalet fall av ekonomisk brottslighet i företag. Bland annat har Enron-skandalen lett fram till utveckling av lagar och regelverk inom bolagsstyrning och intern kontroll för att på så sätt motverka ekonomisk brottslighet i företag. LÄS MER

 2. 2. Konsult - Klient relationer i kunskapsföretag: En fallstudie på Deloitte & Touche

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eva Ross; Maria Axelsson; Jan Ivandi; Isabel Ballin; [2003]
  Nyckelord :konsult; klient; kunskapsföretag; interaktion; relation; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka ett antal nyckelbegrepp och betydelsen av dessa i interaktionen mellan konsult och klient. Nyckelbegreppen är förtroende, osäkerhet respektive säkerhet, roller och prioriteringar i relationen mellan konsult och klient. LÄS MER