Sökning: "deltagande på internet"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden deltagande på internet.

 1. 1. ”FLUGAN” OCH POLITIKEN En meta-studie om hur operationaliseringar påverkar forskningen om mobiliserings- och förstärkningsteorin.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Rehn; [2021-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats avser att undersöka varför forskningen om internets effekter på politiskt deltagande inte lyckats finna svar på om internet förstärker klyftorna i deltagande eller mobiliserar fler till att delta och därigenom jämnar ut dem. Uppsatsen är en meta-studie som analyserar studiers operationaliseringar av politiskt deltagande utifrån hur svåra de är, samt undersöker hur detta påverkar om de finner stöd för den teori de testar. LÄS MER

 2. 2. Politiskt deltagande på internet - en teoriprövande studie av Civic Voluntarism Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Petersson; [2020]
  Nyckelord :Civic engagement; Political participation; Internet activism; Civic Voluntarism Model; Logistic regression; Social Sciences;

  Sammanfattning : The right to participate and influence politics is fundamental in all democracies, and the possibility to do so should be equal among all citizens. In reality however, participation tends to mirror underlying structures in society. LÄS MER

 3. 3. Vilken teknikutbildning ska vi prata om, tycker du? : Om tekniklärare på gymnasiet och deras syn på sina kunskaper, undervisningsmetoder och ramfaktorer, avseende undervisning om artificiell intelligens, robotteknik och sakernas internet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Roger Sundh; [2020]
  Nyckelord :Digitalisation; PCK; Teaching methods; Technology teachers; Robotics; Artificial intelligence; Internet of things; Upper secondary school; High school; Digitaliseringen; PCK; Undervisningsmetoder; Tekniklärare; Robotteknik; Artificiell intelligens; Internet of Things; Sakernas internet; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : En gymnasielärare i teknik i den svenska skolan påverkar och påverkas av samhället utanför skolans väggar. Samhällets digitalisering kan påverka tekniklärarens relativt stora möjligheter att välja det tekniska innehållet i kurserna, i olika grad. LÄS MER

 4. 4. “Are you NOCCO enough?” -En kvalitativ fokusgruppstudie om deltagande i NOCCOs brand community på Instagram

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Rebecca Andersson; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Brand community; social media; Instagram; qualitative; focus groups;

  Sammanfattning : With the rise of the Internet and the emergence of social media, conditions of communication for both companies and the public have changed. Today, the audience is a co-creator of content and is an active participant, and through platforms such as Instagram, there is now a space where the audience and companies meet. LÄS MER

 5. 5. Rekryterings- och bemanningsföretag på intåg - moralisk stress och dilemman av psykologiska faktorer i rekryterares arbete

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alice Rosén; Frida Palshöj Warlo; [2020]
  Nyckelord :Moralisk stress; kognition; emotion; kontroll; stressreaktioner; stress; krav- och resursmodellen; moral stress; cognition; control; stress reaction; demand- and control model.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien i fråga hade som huvudsyfte att undersöka moralisk stress hos rekryterare på rekryterings- och bemanningsföretag i privat verksamhet i Sverige. Vidare syfte var att undersöka dilemman av fyra andra psykologiska faktorer kopplat till arbetet som är relevanta för moralisk stress: kognition, emotion, kontroll, samt stressreaktioner. LÄS MER