Sökning: "deltagarperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet deltagarperspektiv.

 1. 1. Det är bara ett språk jag inte har En kvalitativ intervjustudie om upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare ur ett deltagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Stoetzer; [2022-02-17]
  Nyckelord :SFI; deltagarperspektiv; integration; erkännande; postkolonialism;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur upplevelsen av Vuxenutbildningen i Svenska för invandrare beskrivs av tidigare deltagare efter ett visst antal år i Sverige, utifrån en distans till upplevelsen. Materialet utgjordes av sex personer födda i mellanöstern med eftergymnasial utbildning från sitt ursprungsland, vilka har levt i Sverige mellan fyra till sex år efter avslutad SFI-utbildning. LÄS MER

 2. 2. Attityder mot digitala musikevenemang : Ett deltagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sofia Pettersson; Lina Nylén; Olivia Künzel; [2021]
  Nyckelord :Attitude; Digital music events; Hedonic values; Utilitarian values; E-quality I; Attityd; Digitala musikevenemang; Hedonistiska värden; Utilitaristiska värden; Ekvalitet;

  Sammanfattning : Följderna av covid-19 pandemin har lett till att hela världen har fått ställa om och anpassat sig till de restriktioner och rekommendationer som har införts för att minska smittspridningen. Under år 2020ökade digitaliseringen i samhället och en bransch som har fått anpassa sig är evenemangsbranschen. LÄS MER

 3. 3. Varför lyssnar de inte mer på oss? : Uppfattningar om möjligheter, hinder och stödbehov bland åtta ungdomar som tillhör UVAS- gruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Willén; Sophia Sjölin; [2021]
  Nyckelord :UVAS; hinder; möjligheter; stödbehov; deltagarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att lyfta fram hur personer som tillhör eller under de senaste 12  månaderna har tillhört UVAS-gruppen ser på möjligheter och hinder för att komma vidare till  arbete eller studier samt deras upplevda stödbehov i förhållande till det stöd de idag upplever  att de får. Våra frågeställningar har behandlat möjligheter, hinder och informanternas upplevda  stödbehov i förhållande till det stöd som de i dagsläget upplever att de får från de verksamheter  de deltar i. LÄS MER

 4. 4. Trädgårdsterapi för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa - ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Emelie Abrahamsson; Maja Vingsle; [2020]
  Nyckelord :Rehabilitering; arbetsterapi; utmattningssyndrom; stress; trädgård; aktivitetsbalans;

  Sammanfattning : Stressrelaterad ohälsa är idag den vanligaste orsaken till nya sjukskrivningar i Sverige. Idag används trädgårdsterapi i ett rehabiliterande syfte för personer med stressrelaterad psykisk ohälsa. Det finns fortfarande ett kunskapsbehov angående behandlingsprocesser rörande målgruppen samt terapeutiska insatser i trädgårdsmiljö. LÄS MER

 5. 5. Religion Evolved 1:1 : En pilotstudie av virtuellt rollspel och vernakulär religiositet i samtiden utifrån ett deltagarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Religionsvetenskap

  Författare :Jeanette Sollén; [2020]
  Nyckelord :rollspel; virtualitet; Second Life; vernakulär religion; medialisering;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis is to introduce aspects of the popular cultural expression of virtual role-play in the context of religious studies. It is based on theories particularly of lived and vernacular religion as well as of mediatization. LÄS MER