Sökning: "deltidsbrandmän RiB"

Hittade 1 uppsats innehållade orden deltidsbrandmän RiB.

  1. 1. Vem ska bemanna brandstationerna på landsbygden? : En kvalitativ studie om RiB:s perspektiv på rekrytering i framtiden.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

    Författare :Melodia Hultin; Lena Nilsson; [2015]
    Nyckelord :Emergency services; part-time firefighters; recruitment; skills; Räddningstjänst; deltidsbrandmän RiB ; rekrytering; kompetensförsörjning;

    Sammanfattning : Myndigheten för samhälle och beredskap (MSB) är den myndighet som på central nivå ska verka för och utveckla förmågan till effektiva räddningsinsatser. I dess uppgift ingår att stödja räddningstjänsterna med information, utbildning och övningsverksamhet. LÄS MER