Sökning: "demand and control"

Visar resultat 1 - 5 av 1304 uppsatser innehållade orden demand and control.

 1. 1. Improving Battery Production Line using Simulink

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Shrivatsan Raghuraman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There is an increase in the demand in the Electric Vehicle segment owing to the focus on sustainability and reducing battery cost which also increases the demand for battery production globally. With this technology in its early stages being heavily challenged in terms of material supply, shorter time to market, and customer-specific variants it is essential to be able to have control and visibility on the production line to help facilitate critical decisions and improvements. LÄS MER

 2. 2. Man behöver verkligen varandra : En kvalitativ studie gällande vilka faktorer som påverkar socialsekreterares arbetssituation och vilka erfarenheter socialsekreterare har av socialt stöd på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Martina Johnsträd; Per Jonsson; [2022]
  Nyckelord :Work situation; social worker; demand; control; social support; Arbetssituation; socialsekreterare; krav; kontroll; socialt stöd;

  Sammanfattning : Titel: “Man behöver verkligen varandra” - En kvalitativ studie gällande vilka faktorer som påverkar socialsekreterares arbetssituation och vilka erfarenheter socialsekreterare har av socialt stöd på arbetsplatsen. Författare: Martina Johnsträd och Per Jonsson Arbetssituationen för socialsekreterare är idag mycket komplex, arbetsbelastningen är hög, många kommuner lider av hög personalomsättning och sjukskrivningarna har de senaste åren ökat. LÄS MER

 3. 3. Svenska arbetsterapeuter ur millenniumgenerationens upplevelser av sin arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv; Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Mattias Bredner; Helena Paulin; [2022]
  Nyckelord :Arbetsterapeuter; Milleniumgenerationen; arbetsmiljö; kvalitativ studie; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskning har visat att stor andel av arbetsterapeuterna i Sverige överväger att lämna yrket. Milleniumgenerationen utgör nu den största andelen av arbetsterapeuterna på arbetsmarknaden. Ytterligare forskning visar att milleniumgenerationen ställer andra krav på arbetsplatsen än tidigare generationer. LÄS MER

 4. 4. Utredningarnas ändhållplats : En studie om utredares arbetsbelastning på lokalpolisområden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

  Författare :Ebba Schullström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous years, have seen an increase in major crimes related to organized crime in Sweden. The number of fatal shootings is on the rise, and major crimes units have so many cases to investigate that they have had to pass on some of these to local police departments and units that normally investigate minor crimes. LÄS MER

 5. 5. Det Kravfyllda Arbetet : En kvalitativ studie om främjande faktorer för trivsel och att stanna kvar i arbetet vid hög arbetsbelastning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Truls Nilsson; Omar Taha; [2022]
  Nyckelord :Job satisfaction; workload; demand and control; leadership; social support; nurses; Arbetstrivsel; arbetsbelastning; krav och kontroll; ledarskap; socialt stöd; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Sjuksköterskor blev en hårt utsatt arbetsgrupp på grund av den enorma arbetsbelastningen som vården fick bära på grund av coronapandemin. Denna studie valde att undersöka främjande faktorer för trivsel och att stanna kvar i arbetet vid hög arbetsbelastning. LÄS MER