Sökning: "demand control"

Visar resultat 1 - 5 av 1223 uppsatser innehållade orden demand control.

 1. 1. Laststyrning av eluppvärmning och varmvattenberedning : En studie av potentialen för hushåll att bidra till en sänkt abonnerad effekt mot överliggande elnät

  Master-uppsats,

  Författare :Niklas Ahlm; [2021]
  Nyckelord :Laststyrning; efterfrågeflexibilitet; flexibilitet; förflyttning av last; eluppvärmning; varmvattenberedning; effekttoppar; abonnerad effekt; överliggande elnät;

  Sammanfattning : This study has explored the potential for lowering the subscripted power of 25 MW for one of the connection points between the local power grid and its overhead power grid for a local grid owner. The potential for doing so through hard, direct load control of electrical domestic heating and domestic water heating for detached houses with a fuse size of 16-25 A is evaluated for 12 different scenarios. LÄS MER

 2. 2. Berättelser om arbetsrelaterad stress : En kvalitativ studie om hur socialsekreterare upplever och hanterar arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Andrea Thorisson; [2021]
  Nyckelord :Work-related stress; Social workers; Coping; Demand; Stress; Arbetsrelaterad stress; Socialsekreterare; Coping; Krav; Stress;

  Sammanfattning : Studien avser att undersöka socialsekreterares berättelser om hur de upplever samt hanterar arbetsrelaterad stress på individnivå. Två forskningsfrågor användes i studien för att kunna svara på syftet. LÄS MER

 3. 3. The Energy Savings Potential of a Heat Recovery Unit and Demand Controlled Ventilation in an Office Building

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Fagernäs Martin; [2021]
  Nyckelord :Demand Controlled Ventilation; DCV; Heat Recovery Unit;

  Sammanfattning : The building sector is responsible for approximately 40 % of the total energy usage in Sweden. In office buildings the heating, ventilation and air conditioning system can account for up to 55 % of the energy usage. In order to reduce the energy usage of the heating, ventilation and air conditioning system different control methods are often used. LÄS MER

 4. 4. Improving visual comfort and energy efficiency in a classroom : A comparative approach of evaluating a lighting design technique and a sensor positioning method

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Anton Sanaei; [2021]
  Nyckelord :Visual comfort; Energy efficiency; Light sensor;

  Sammanfattning : The reduction of energy demand and increased energy efficiency is believed to play a major role in tackling the global climate change. Artificial lighting systems in commercial buildings accounts for a substantial proportion of the total energy consumption. LÄS MER

 5. 5. How to reduce food waste in public catering units? : a case study at twelve school canteens in Sala municipality, Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Malou Tromp; [2021]
  Nyckelord :food waste; food waste reduction; sustainable development; ; public catering units; interventions; SDGs;

  Sammanfattning : In developed countries, food is to a significant extend wasted at the consumption stage, meaning that it is discarded even if it is still suitable for human consumption. The further along the supply chain food is wasted, the more resources are lost and the higher the environmental impact is. LÄS MER