Sökning: "demens och omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade orden demens och omvårdnad.

 1. 1. Att vara anhörig till en person med demenssjukdom- en litteraturöversikt

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Linnea Fornander; Josefin Gillek; [2019]
  Nyckelord :Demens; upplevelser; känslor och relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige finns det runt 130 000 – 150 000 människor som lider av någon form av demensdiagnos. Utifrån den siffran kan slutsatsen dras att det finns minst lika många anhöriga. Anhöriga till en person med demenssjukdom kan drabbas av nedsatt välbefinnande, samt påverkas emotionellt av att ta ansvar över omvårdnaden. LÄS MER

 2. 2. Utemiljöns inverkan på personer med demenssjukdom : Utifrån ett vårdarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Dejana Bogavac; Iulia Ligia Rotarescu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomen har en stor påverkan på människors liv. Läkemedel som finns idag botar inte sjukdomen, utan bromsar och lindrar symtom. Vårdinsatser baseras därför till stor del på omvårdnad. LÄS MER

 3. 3. SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV EJ HLR-BESLUT

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elvira Almgren; Anna Christensen; [2019]
  Nyckelord :Sjuksköterska; Omvårdnad; Ej HLR-beslut; Erfarenheter; Kvalitativ; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälso- och sjukvårdspersonal skall omedelbart utföra hjärt- och lungräddning (HLR) om en person plötsligt får ett oväntat hjärtstopp, såvida det inte finns ett dokumenterat ställningstagande att detta inte skall utföras, detta ställningstagande benämns som ej HLR. Studier visar dock att både sjukvårdspersonal och patienter saknar kunskap kring HLR och dess riktlinjer. LÄS MER

 4. 4. Utevistelsens betydelse för personer med demenssjukdom boende på vårdhem – En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Maria Eriksson; Helena Westblad; [2019]
  Nyckelord :Dementia; Nursing Home; Outdoor stay; People with Dementia Disease; Demens; Personer med demenssjukdom; Utevistelse; Vårdhem;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer med demenssjukdom ökar i Sverige och i övriga världen. Sjukdomen har stor påverkan på den drabbade personens liv, livskvalitet och autonomi. Det finns ännu ingen behandling som botar sjukdomen, men det finns mycket att göra för att öka livskvaliteten och stödja personer med demenssjukdom. LÄS MER

 5. 5. Anhörigas upplevelser och erfarenheter av sjuksköterskans bemötande i omvårdnad av patienter med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sandra Donyo; Dafina Berisha; [2019]
  Nyckelord :Anhöriga; Bemötande; Demens; Erfarenheter; Omvårdnad; Sjuksköterska; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en vanlig sjukdom i Sverige som ökar i takt med att människor lever längre. Demenssjukdomen kallas även för “de anhörigas sjukdom” eftersom den endast inte drabbar personen som får diagnosen, utan också de som befinner sig i den demenssjukes emotionella närhet. LÄS MER