Sökning: "demens och sömn"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden demens och sömn.

 1. 1. Effekter av icke-farmakologiska metoder vid beteendemässiga och psykiska symtom hos personer som lever med Alzheimers sjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Gulseren Tasci; Tetyana Schönning; [2016]
  Nyckelord :Alzheimer s disease; BPSD; non-pharmacological interventions; effect; Alzheimers sjukdom; BPSD; icke-farmakologiska metoder; effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom (AD) är den vanligaste formen avdemenssjukdomar och antalet människor som insjuknar i AD förväntas ökakraftigt med tiden. Dessutom kännetecknas personer med AD ofta avbeteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) som kan innefatta agitation,depression, vanföreställningar, oro, ångest, hallucinationer, sömnrubbningar,rastlöshet och apati. LÄS MER

 2. 2. Sömn, hälsorelaterad livskvalitet och demenssjukdom på särskilt boende - kan utomhusaktivitet göra skillnad?En interventionsstudie

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för medicin och hälsa

  Författare :Rhiannon Djupdalen; [2015]
  Nyckelord :Sleep; dementia; quality of life; nursing care; Sömn; demens; livskvalitet; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige finns drygt 160 000 personer med demenssjukdom och en förekomst av sömnstörning på 44 % rapporteras i populationen. Sömnstörning medför risk för fall och höftfraktur, försämrad fysisk funktion och kognition, ökad dödlighet, försämrad livskvalitet och ökat vårdbehov. LÄS MER

 3. 3. Massage och beröring. Symptomlindrande effekter och upplevelser hos patienter med cancer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Kristina Miletic; [2014-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en allvarlig och ibland livshotande sjukdom som kan innebära ett stort lidande för den drabbade. Lidandet kan vara såväl fysiskt, psykiskt, socialt som andligt/existentiellt. Vanliga fysiska och psykiska symptom vid cancersjukdom kan vara smärta, illamående, ångest, nedstämdhet/depression, samt sömnsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. Aktivera mig, jag har Alzheimers sjukdom! : - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Samuelsson; Jonatan Henrixon; [2014]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; Alzheimers sjukdom; sjuksköterskans roll och omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduktion: Alzheimers sjukdom är den vanligaste sjukdomen inom demens sjukdomar. Individer med Alzheimers sjukdom blir snabbt inaktiva och riskerar därmed att insjukna snabbare i sin sjukdom. Syftet med litteraturstudien var att belysa hur fysisk aktivitet påverkar individer med Alzheimers sjukdom. LÄS MER

 5. 5. MJUK MASSAGE En omvårdnadsåtgärd vid demenssjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ida Sandin; Alexander Westberg; [2013-04-09]
  Nyckelord :Mjuk massage; demens och omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler personer drabbas av demens. Sjukdomen påverkar inte bara den drabbade, utan även anhöriga. Beteendemässig, kognitiv, kroppslig och psykiatrisk problematik framträder i sjukdomsbilden, något som resulterar i lägre livskvalitet och sämre hälsa. LÄS MER