Sökning: "demens omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 321 uppsatser innehållade orden demens omvårdnad.

 1. 1. Personcentrerad vård till personer med demenssjukdom : Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helen Ky; Ellen Gustafsschiöld; [2022]
  Nyckelord :Caring; dementia; holistic view; literature review; nurse; Demens; helhetssyn; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att demenssjukdom kan ge en känsla av förlust och kamp. Det påverkar inte bara personens livskvalitet och framtidsplaner, utan även närstående. I denna komplexa situation uppger närstående vikten av empatisk förståelse från sjukvården. LÄS MER

 2. 2. Påverkan på ångest och agitation hos dementa vid olika utföranden av musikterapi : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Isabelle Haugen; Miriam Ennefors; [2022]
  Nyckelord :demens; musikterapi; ångest; agitation; omvårdnad;

  Sammanfattning : Introduction: The world population is getting older and dementia is becoming morecommon. Behavioral and psychological symptoms affect the lives of the dementia, theirrelatives and the work environment for healthcare staff. Music has been shown to have apositive effect on these symptoms. LÄS MER

 3. 3. Att vårda personer med demens : Sjuksköterskors upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Raghad Al Mashhadani; Helen Meijer; [2022]
  Nyckelord :kognitiv svikt; personalbrist; personcentrerad omvårdnad; resurser;

  Sammanfattning : Bakgrund: En åldrande befolkning innebär ökat antal personer med demenssjukdomar. Det är av stor vikt att sjuksköterskor har tillräcklig kompetens för att ge god vård i vårdandet av personer med demens. LÄS MER

 4. 4. Vårdgivarens uppfattning om demenssjuka personers fysiska miljö på vårdboenden : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Malin de Maré; Rebecka Tollin; [2022]
  Nyckelord :Dementia; Environment; Nurses; Nursing; Nursing homes; Nursing staff; Demens; Demensboenden; Miljö; Omvårdnad; Sjuksköterskor; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demens är en sjukdom där den kognitiva funktionen ochminnesfunktionen sätts ned och försämras med tiden. Personer meddemenssjukdom utvecklar ofta beteendemässiga och psykiska problem när derasbehov inte blir tillfredsställda. LÄS MER

 5. 5. Undernäring vid demenssjukdom : En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Helen Andersson; Kristina Boman; [2022]
  Nyckelord :Demens; omvårdnad; prevention; undernäring.;

  Sammanfattning : BakgrundDemens är en folksjukdom som vanligt vis drabbar äldre personer. Kognitiva nedsättningarleder till att personen har svårt att sköta sina vardagliga sysslor. LÄS MER