Sökning: "demensboende och aktiviteter"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden demensboende och aktiviteter.

 1. 1. Trädgårdstider : En studie om att stödja användandet av en trädgård på ett demensboende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Malin Liberg; [2018]
  Nyckelord :Information design; spatial design; outdoor environment; garden; dementia; cognition; Informationsdesign; rumslig gestaltning; demens; utomhusmiljö; trädgård; kognition;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete med inriktning mot rumslig gestaltning. I studien undersöks vilka aspekter som är viktiga vid utformning av en trädgård på ett demensboende. Projektet har genomförts tillsammans med Stureby vård- och omsorgsboende i Svedmyra i Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Den fysiska miljöns påverkan på individer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linn Vedin; Lovisa Pettersson; [2016]
  Nyckelord :Demens; demensboende; fysisk miljö; påverkan; omvårdnad;

  Sammanfattning : Demens är en neurodegenerativ sjukdom där kognitiv och funktionell nedsättning uppstår. Det finns inget botemedel för demenssjukdom utan målet är att förbättra och stödja livet för individerna som drabbats, vilket kan tillämpas genom anpassning av den fysiska miljön. LÄS MER

 3. 3. Hur uppfattar den äldre personen äldreomsorgen?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Tiina Matilainen; Anna Pettersson; [2014]
  Nyckelord :sociala aktiviteter; vårdpersonal; värdegrund; äldre personen; särskilt boende; upplevelser av allmänna hälsotillstånd; ensamhet;

  Sammanfattning : Som distriktssköterska inom äldreomsorgen är värdegrund ett viktigt område att ha med sig i sitt arbete för att ge den äldre personen ett värdigt liv och känna välbefinnande. Ett etiskt förhållningssätt skall fungera som stöd för alla som arbetar inom äldreomsorgen. LÄS MER

 4. 4. Känsla och mening i trädgården : riktlinjer för utformning av utemiljö vid demensboenden med tillämpning på projekt Vega i Lomma

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Marie Ekdahl; Gunnel Kapusta; [2006]
  Nyckelord :trädgård; demensboende; Lomma kommun; hälsa; sinnesupplevelser; aktiviteter;

  Sammanfattning : This thesis puts together general guidelines for the design of outdoor environment at nursing homes for people with dementia. The goal is to give the residents a greater quality of life with the garden.The garden must be safe and secure while offering places for fellowship or retirement and experiences of joy and competence. LÄS MER