Sökning: "demensboende"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet demensboende.

 1. 1. Att förebygga BPSD-symtom - Betydelsen av ett personcentrerat arbetssätt inom vården av personer med demenssjukdom utifrån ett ledarperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Martin Agrér; Ulrika Borgman Magnusson; [2018-02-22]
  Nyckelord :Personcentrerat arbetssätt; teamarbete; helhetssyn; arbetsmiljö; utbildning; utveckling;

  Sammanfattning : Background: Since the late 1990s, working through the concept of person-centered care has beenseen as an improvement in quality of care. Many studies have been conducted on the subject, andperson-centered care has also been introduced as a way of working in some places. Going from taskorientedcare to person-centered care is a paradigm shift. LÄS MER

 2. 2. Trädgårdstider : En studie om att stödja användandet av en trädgård på ett demensboende

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Malin Liberg; [2018]
  Nyckelord :Information design; spatial design; outdoor environment; garden; dementia; cognition; Informationsdesign; rumslig gestaltning; demens; utomhusmiljö; trädgård; kognition;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete med inriktning mot rumslig gestaltning. I studien undersöks vilka aspekter som är viktiga vid utformning av en trädgård på ett demensboende. Projektet har genomförts tillsammans med Stureby vård- och omsorgsboende i Svedmyra i Stockholm. LÄS MER

 3. 3. Reminder system for elderly and people with dementia A case study conducted in an assisted living facility

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Karl-Ebbe Jönsson; Kajsa Ornstein; [2018]
  Nyckelord :Tablets; Dementia; Computer Science; Assisted living;

  Sammanfattning : År 2050 kommer andelen personer over 80 år att ha fördubblats. Andelen personer med demenssjukdommar kommer att tredubblas. LÄS MER

 4. 4. Assisterande arkitektur : att vara beroende men ändå vilja känna sig behövd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektonisk gestaltning

  Författare :Therese Andersson; [2018]
  Nyckelord :Demensboende;

  Sammanfattning : When memory and logic fail us and it feels like the brain is slowly breaking apart, we need help with the physical details of our everyday lives. When planning housing options for people with dementia, we need to keep in mind that we are building for someone who will not be able to adjust the room according to their own needs. LÄS MER

 5. 5. Undersköterskors upplevelse av att främja fysisk aktivitet hos personer på demensboende : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

  Författare :Anna Kubicka; [2018]
  Nyckelord :demens; kvalitativ innehållsanalys; personcentrerad omvårdnad; rörelse.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka och analysera undersköterskors uppfattning om vilka faktorer som påverkar möjligheten att främja fysisk aktivitet hos personer på demensavdelning. Individuella intervjuer genomfördes och det insamlade materialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys och resulterade i nio underkategorier samt fyra kategorier; undersköterskans personliga egenskaper, undersköterskans yrkesroll, yttre faktorer samt personen med demens. LÄS MER