Sökning: "demensboende"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet demensboende.

 1. 1. Personcentrerad vård på äldreboende : en enkätstudie med fokus på vårdpersonalens erfarenhet och utbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Tiberius Gherac; Isabelle Törsleff; [2020]
  Nyckelord :person-centered care assessment tool; Erfarenhet; personcentrerad vård; utbildning; äldreboende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård handlar om att sätta personen i fokus, uppmuntra till delaktighet och självbestämmande samt utgå från personens behov. För detta krävs rätt förutsättningar, vårdmiljö och personcentrerade processer. Teamarbete skapar goda möjligheter för vårdpersonal och patienter. LÄS MER

 2. 2. Teknologins påverkan i vården av äldre med demens : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Manami Fukushima; Joy Joky; [2020]
  Nyckelord :demensvård; erfarenheter; innehållsanalys; intervjustudie; surfplatta; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teknologianvändning ökar i samhället och allt mer i vardagen blir teknikfokuserat. Inte minst i vården när myndigheter gör stora satsningar för att öka informations- och kommunikationsteknologi och e-Hälsa i alla vårdverksamheter. Många demensboende i Sverige använder surfplatta som ett teknologiskt verktyg i omvårdnaden. LÄS MER

 3. 3. Blev det som det var tänkt? : en studie av utemiljön på Solbacka demensboende i Norrtälje

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Michel Aronsson; [2020]
  Nyckelord :demens; terapiträdgård; utemiljö; utevistelse; äldre;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks om en utemiljö blev som det var tänkt? Syftet är att illustrera distansen mellan plan och färdig anläggning och hur de båda förhåller sig till brukarna. I det här fallet studeras bygghandlingarna för utemiljön till Solbacka demensboende i Norrtälje och jämförs med den färdiga anläggningen åtta år efter att den stod färdigställd. LÄS MER

 4. 4. Hur omvårdnadspersonal uppmärksammar och lindrar oro på demensboende : en studie med fri noteringsmetod

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Erika Tegnér; [2019]
  Nyckelord :Omvårdnadspersonal; äldre; kognitiv sjukdom; oro ångest; demensboende; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oro och ångest är vanligt förekommande symtom hos personer med kognitiv sjukdom som en följd av att dessa personer har svårt att hantera olika sinnesintryck. Oro och ångest är plågsamma tillstånd och påverkar välbefinnandet negativt. De som till största delen vårdar personer med kognitiv sjukdom är omvårdnadspersonal. LÄS MER

 5. 5. Att förebygga BPSD-symtom - Betydelsen av ett personcentrerat arbetssätt inom vården av personer med demenssjukdom utifrån ett ledarperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Martin Agrér; Ulrika Borgman Magnusson; [2018-02-22]
  Nyckelord :Personcentrerat arbetssätt; teamarbete; helhetssyn; arbetsmiljö; utbildning; utveckling;

  Sammanfattning : Background: Since the late 1990s, working through the concept of person-centered care has beenseen as an improvement in quality of care. Many studies have been conducted on the subject, andperson-centered care has also been introduced as a way of working in some places. Going from taskorientedcare to person-centered care is a paradigm shift. LÄS MER