Sökning: "demenssjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 866 uppsatser innehållade ordet demenssjukdom.

 1. 1. Sjuksköterskans erfarenheter av att smärtbedöma patienter med demenssjukdom : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Guillermo Illanes; Carl Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta är komplext och individuellt. På grund av den kognitiva nedsättningen är det svårt för demenssjuka patienter att smärtskatta sig själva. Det är alltid sjuksköterskans ansvar att smärtbedöma patienter. Det uppstår en utmaning när patienten inte kan föra sin egen talan på grund av demenssjukdom. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård till personer med demenssjukdom : Utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Helen Ky; Ellen Gustafsschiöld; [2022]
  Nyckelord :Caring; dementia; holistic view; literature review; nurse; Demens; helhetssyn; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning har visat att demenssjukdom kan ge en känsla av förlust och kamp. Det påverkar inte bara personens livskvalitet och framtidsplaner, utan även närstående. I denna komplexa situation uppger närstående vikten av empatisk förståelse från sjukvården. LÄS MER

 3. 3. Användning av läkemedel mot sömnstörningar bland personer med demenssjukdom - En analys av registerdata över läkemedel som hämtats ut på apotek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

  Författare :Zahra Jabri; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom: en allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Osman Mariam; Okbay Searet; [2022]
  Nyckelord :General litterature reviw; health; mealenvironment and people with dementia; Allmän litteraturöversikt; hälsa; måltidsmiljö och personer med demenssjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltidsrelaterade svårigheter förekommer hos personer med demenssjukdom. Måltidsrelaterade svårigheter bidrar till att personerna inte får ett optimalt intag av mat och dryck. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om måltidsmiljöns betydelse för att främja hälsa hos personer med demenssjukdom. LÄS MER

 5. 5. Musikens betydelse vid omvårdnad av personer med demenssjukdom på särskilt boende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Evelina Liefvergren; Hind Satib; [2022]
  Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; Musik; Särskilt boende; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Demenssjukdomar är en grupp av kognitiva sjukdomar som i dagsläget inte går att bota. Förekomsten av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) är hög hos personer med demenssjukdom och har ofta en negativ inverkan på livskvalitén. LÄS MER