Sökning: "dementia"

Visar resultat 1 - 5 av 1031 uppsatser innehållade ordet dementia.

 1. 1. BORTOM ALLA ORD - En strukturerad litteraturöversikt om kommunikation inom demensvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angela Reydet; Gisela Skoglund; [2023-03-16]
  Nyckelord :demens; alzheimers; sjuksköterska; kommunikation; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en allt snabbare befolkningstillväxt - jämte en ökande andel åldrande befolkning - växer även den folksjukdom som är kopplad till den äldre människan, en demensdiagnos. Sjukdomen påverkar individens kognitiva funktioner och kommer så småningom dels få svårt att kommunicera verbalt, dels också få svårt att förstå verbalt språk. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård för personer med demens inom akutvården - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Shadram Zahra; Shaghayegh Abdolhay; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akutvård; Demens; Omvårdnad; Personcentrerad vård; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser som innebär att personen i behov av vård placeras i centrum före sin sjukdom, och ses som en beslutande, värderad och jämlik samarbetspartner i planering, genomförande och uppföljningar av vården. Att tillhandahålla omvårdnadsbehovet hos patienter med demenssjukdom på ett personcentrerat sätt är utmanande för sjuksköterskor på grund av den nedsatta kognitiva funktionen som medföljer sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. DIFFERENTIAL OUTCOME TRAINING AND HUMANOID ROBOT FEEDBACK ON A VISUOSPATIAL GAMIFIED TASK: An experimental study investigating learning, affective social engagement cues and cognitive learning strategies

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alva Markelius; Sofia Sjöberg; [2023-02-01]
  Nyckelord :Human-robot interaction; gamified memory task; dementia; differential outcome theory; Furhat; engagement; digitalised treatments; robot assistance;

  Sammanfattning : By combining Differential Outcome Training (DOT), the usage of unique stimulus-response pairings, and feedback from a humanoid simulated robot (SDK) this study aims to improve learning performance of subjects on a visuospatial gamified memory task. This is achieved by using the SDK as an interface for an algorithm that provides audiovisual, reinforcing feedback promoting engangement in a new dyadic setup for a gamified task. LÄS MER

 4. 4. Inverkan av personcentrerad vård på livskvaliteten hos personer med kognitiv sjukdom : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Liv Fredriksson; Heidi Viktorsson; [2023]
  Nyckelord :Activities; Cognitive disease; Interactions; Person-centered care; QoL; Aktiviteter; Kognitiv sjukdom; Livskvalitet; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Litteraturöversikten behandlar begreppen kognitiv sjukdom, personcentrering och livskvalitet. Kognitiv sjukdom drabbar varje år ett ökande antal människor.  Konsekvensen av kognitivsjukdom är omfattande med ett ökande antal drabbade på samhällsnivå. LÄS MER

 5. 5. “Det är ju att gå halva vägen” : En kvalitativ studie om hur Kalmar kommuns specialistteam samverkar med omsorgspersonal

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nina Grankvist; Markus Nörager; [2023]
  Nyckelord :elderly care; dementia care; care staff; cooperation; support; education; dementia; specialist; multi-professional; äldreomsorg; demensvård; omsorgspersonal; samverkan; demens; stöd; utbildning; specialist; multi-professionell;

  Sammanfattning : Dementia is one of the biggest global challenges within healthcare of our timeand to develop the interventions and preventions of this condition is important tobetter the quality of life for these individuals (Livington et al., 2017). LÄS MER