Sökning: "dementia"

Visar resultat 1 - 5 av 923 uppsatser innehållade ordet dementia.

 1. 1. Måltidsmiljöns betydelse för personer med demenssjukdom: en allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Osman Mariam; Okbay Searet; [2022]
  Nyckelord :General litterature reviw; health; mealenvironment and people with dementia; Allmän litteraturöversikt; hälsa; måltidsmiljö och personer med demenssjukdom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Måltidsrelaterade svårigheter förekommer hos personer med demenssjukdom. Måltidsrelaterade svårigheter bidrar till att personerna inte får ett optimalt intag av mat och dryck. Det är viktigt att sjuksköterskan har kunskap om måltidsmiljöns betydelse för att främja hälsa hos personer med demenssjukdom. LÄS MER

 2. 2. Musikens betydelse vid omvårdnad av personer med demenssjukdom på särskilt boende : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Evelina Liefvergren; Hind Satib; [2022]
  Nyckelord :Demenssjukdom; BPSD; Musik; Särskilt boende; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund Demenssjukdomar är en grupp av kognitiva sjukdomar som i dagsläget inte går att bota. Förekomsten av beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) är hög hos personer med demenssjukdom och har ofta en negativ inverkan på livskvalitén. LÄS MER

 3. 3. Måltidssituation för patienter med demenssjukdom : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Vilma Götemo; Matilda Omnell; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: More elderly people suffer from dementia, which means that more people need to be cared for in nursing homes. Dementia has consequences that give cognitive impairment. One of these cognitive impairments affects food intake and can lead to malnutrition. LÄS MER

 4. 4. Brukardelaktighet för demenssjuka personer : En kvalitativ intervjustudie om hur biståndshandläggare resonerar och hanterar utmaningar vid bedömningsmöten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Vedin; Erna Kamberovic; [2022]
  Nyckelord :biståndshandläggare; demenssjukdom; självbestämmanderätt; empowerment; handlingsutrymme; äkta dilemman; självförsummelse.;

  Sammanfattning : Personer som lever med en demenssjukdom blir allt fler och är en utsatt grupp i samhället på grund av att de har svårare att göra sig delaktiga och föra sin talan. Det är därför av intresse att studera hur socialtjänstlagens krav om brukardelaktighet tas tillvara vid bedömningsmöten samt vad som sker vid dessa möten för att bidra med kunskap och förståelse. LÄS MER

 5. 5. “Du behöver lära känna personen” : –  En systematisk litteraturstudie om distriktssköterskors upplevelser av att vårda patienter med demenssjukdom i hemmet.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ida Blom; Sanna Svärd; [2022]
  Nyckelord :Distriktssköterska; Sjuksköterska; Upplevelse; Hemsjukvård; Demenssjukdom;

  Sammanfattning : Sammanfattning Demenssjukdom är en globalt växande folksjukdom som kännetecknas av nedsatt funktion av individens kognitiva förmågor, annat än vad som kan förklaras av normalt åldrande. Hemsjukvården är ett stort område inom hälso- och sjukvård som de senaste årtionden ökat markant i omfattning. LÄS MER