Sökning: "deming"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet deming.

 1. 1. A Standardized Approach for Water Reduction Measures in Industrial Companies : Organizational Constraints and Effects on Economy and Environment

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Joakim Koski; [2019]
  Nyckelord :industrial water use; water use efficiency; organizational constraints; Water Management Hierarchy; water use reduction; water risks; water reduction effects; economic effects; environmental effects; emissions water supply; lack of incentives; pipe leakage; water metering; industriell vattenanvändning; vattenanvändningseffektivitet; organisatoriska begränsningar; vattenminskningshierarki; effekter av vattenminskning; ekonomiska effekter; vattenläckage; utsläpp vattentillförsel; vattenmätning;

  Sammanfattning : The access of water globally is becoming more strained, why the focus on industrial water use is increasing. The present study examined how industries should approach water efficiency projects, what organizational constraints that should be addressed, and what effects water saving measures have on economic costs, environmental impact and influence from water related risks. LÄS MER

 2. 2. Vem har nytta av en siffra? : -      en fallstudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandling för palliativa patienter i regionsansluten specialiserad hemsjukvård.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/The Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare

  Författare :Karin Halldorf; [2019]
  Nyckelord :Improvement knowledge; information transfer; pain rating; mitigate symptoms; consensus.; Förbättringskunskap; informationsöverföring; smärtskattning; symtomlindring; samsyn.;

  Sammanfattning : Vem har nytta av en siffra?– En fallstudie av ett förbättringsarbete med syfte att förbättra och kvalitetssäkra smärtbehandling för palliativa patienter i regionsansluten specialiserad hemsjukvård.   Bakgrund: Palliativ vård, vård i livets slut, ändrar fokus från bot till lindring. LÄS MER

 3. 3. Modell för förbättringsarbete vid produktutveckling av Egna märkesvaror

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Rebecca Rehn; [2018]
  Nyckelord :PDSA; PDCA; Deming wheel; ISO 9001; ISO 9001:2015 chapter 8.3; Process management; product development; model for improvement; PDSA; PDCA; Demingcykeln; ISO 9001; ISO 9001:2015 kapitel 8.3; processledning produktutveckling; modell för förbättringsarbete;

  Sammanfattning : I dagens ständigt föränderliga och alltmer komplexa verklighet ställs företag inför utmaningen att tillgodose sina kunders behov innan deras preferenser hinner förändras. För ett företag ska vara tillräckligt flexibelt för att hantera denna situation krävs en sund strategi för kontinuerligt förbättrings-arbete (Kaye & Andersson, 1999). LÄS MER

 4. 4. Giftermål i Korinth: En studie av Paulus syn på giftermålet utifrån 1 Kor 7 och samtida äktenskapstraditioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap

  Författare :Julia Jonsson; [2013]
  Nyckelord :Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : This essay seeks to investigate and understand Paul’s view on marriage in 1 Corinthians, Chapter 7. The aim was to investigate if the current form of marriage in the Christian Church is rooted in the Bible and, in particular, the New Testament. LÄS MER

 5. 5. Regulatory approaches’ influence on environmental agencies internal quality

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Karin Andersson; [2012]
  Nyckelord :environmental regulator; internal quality; public-service organisations; quality; regulation; risk-based decision-making;

  Sammanfattning : The increasing public concern regarding the government’s priorities in spending public resources puts pressure on public organisations to address quality issues in their practice. In United Kingdom both BRTF (Better Regulation Task Force) (BIS, 2005b) and the Hampton report (BIS, 2005a) highlighted management and quality problems in public organisations in UK. LÄS MER