Sökning: "demir"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet demir.

 1. 1. En magisk framtid, eller inte? : En kvalitativ intervjustudie om pedagogernas kompetenser och barns inflytande i digitaliseringen på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rojda Aykut; Leyla Demir; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; Digitalisering; Digitala verktyg; Kvalitativ intervjustudie; Sociokulturell teori;

  Sammanfattning : I takt med att samhället utvecklas så utvecklas även förskolläraryrket, i och med det ska barnen enligt läroplanen få en adekvat digital kompetens. Denna studie syftar till att studera vilka kunskaper och kompetenser pedagogerna i förskolan har inom digitala verktyg och synliggöra uppfattningar och inställningar pedagogerna har inom detta ämne. LÄS MER

 2. 2. Sexuality in The Hours : An Intertextual Analysis on the Reconstruction of Characters and the Representation of Sexuality

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Melisa Demir; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The essay aims to analyse what impact the reconstruction of the characters of Mrs Dalloway and the fictional character of Virginia Woolf has on the representation of sexuality in The Hours. The theoretical framework is based on queer theory, heteronormativity and gender studies. LÄS MER

 3. 3. Do you care, men? Examining the factors that influence men’s attitude towards natural personal care products in Germany and attitude’s impact on purchase intention.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Isabel Ambaum; Zeynep Demir; [2020]
  Nyckelord :Natural personal care products; male consumers; German market; attitude; purchase intention;

  Sammanfattning : The growing consciousness of consumers towards buying products that contain mainly natural ingredients and do not harm the health and the environment drives the growth of the natural personal care market. Additionally, men nowadays care more about their image and self-presentation which lead to an increase of the natural personal care products offered for men. LÄS MER

 4. 4. Rapporteringsskyldighet för skatterådgivare : Ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Demir; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; DAC 6; Internationell beskattning; Rapporteringsskyldighet för skatterådgivare;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar lagförslaget om rapporteringsplikt för skatterådgivare enligt proposition 2019/20:74. I uppsatsen ställs lagförslaget mot ett rättssäkerhetsperspektiv för att utröna huruvida förslagna bestämmelser i propositionen är att anse som rättssäkra eller inte. .. LÄS MER

 5. 5. De försvunna barnen : En kvalitativ textanalys om orsaker till att ensamkommande barn försvinner i Sverige och konsekvenserna härav utifrån ett barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Michelle Demir; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; avvikanden; försvinnanden; orsaker; konsekvenser.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to identify the causes and consequences of unaccompanied children disappearing. The method used in the study is a qualitative text analysis where approaches aim to investigate a problem that exists in society, but where it is important to describe and understand the reality that the unaccompanied children who disappear in Sweden go through. LÄS MER