Sökning: "demir"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet demir.

 1. 1. Hedersrelaterat våld och förtryck. En studie om rättsväsendets hantering av hedersrelaterade mål under 2017-2020

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Manuella Demir; [2021-02-12]
  Nyckelord :Straffrätt; Processrätt; Heder; Hedersrelaterat våld och förtryck; Hedersvåld; Hedersrelaterad brottslighet; Hedersmotiv; Hedersbrott; Straffskärpningsgrund; Försvårande omständighet; Straffvärde; Objektivitetsprincipen; Legalitetsprincipen; Likhetsprincipen; Rättssäkerhet; Kulturella skillnader; Kulturella motiv; Empirisk undersökning; Integrativ rättsvetenskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt hur rättsväsendet, närmare sagt åklagarna och domstolarna, hanterar hedersrelaterade mål. Fokus ligger på hur rättsläget och rättstillämpningen har sett ut under tidsperioden 2017-2020. LÄS MER

 2. 2. Influencer marketing ur ett konsumentperspektiv : Hur attityder, förtroenden och WoM påverkar köpbeteendet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Helena Demir; Carolina Dueñas; [2020]
  Nyckelord :Attitude; buyer behavior; influencer SMI ; impact; trust; Attityd; köpbeteende; influencer SMI ; påverkan; förtroende;

  Sammanfattning : Influencer marketing is a marketing method that more companies are using when it comes to marketing a brand. The use of social media influencers in advertising has increased and therefore we want to investigate this from a consumer perspective through a qualitative method with 13 semistructured interviews. LÄS MER

 3. 3. En magisk framtid, eller inte? : En kvalitativ intervjustudie om pedagogernas kompetenser och barns inflytande i digitaliseringen på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rojda Aykut; Leyla Demir; [2020]
  Nyckelord :Förskollärare; Digitalisering; Digitala verktyg; Kvalitativ intervjustudie; Sociokulturell teori;

  Sammanfattning : I takt med att samhället utvecklas så utvecklas även förskolläraryrket, i och med det ska barnen enligt läroplanen få en adekvat digital kompetens. Denna studie syftar till att studera vilka kunskaper och kompetenser pedagogerna i förskolan har inom digitala verktyg och synliggöra uppfattningar och inställningar pedagogerna har inom detta ämne. LÄS MER

 4. 4. Sexuality in The Hours : An Intertextual Analysis on the Reconstruction of Characters and the Representation of Sexuality

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Melisa Demir; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The essay aims to analyse what impact the reconstruction of the characters of Mrs Dalloway and the fictional character of Virginia Woolf has on the representation of sexuality in The Hours. The theoretical framework is based on queer theory, heteronormativity and gender studies. LÄS MER

 5. 5. Do you care, men? Examining the factors that influence men’s attitude towards natural personal care products in Germany and attitude’s impact on purchase intention.

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Isabel Ambaum; Zeynep Demir; [2020]
  Nyckelord :Natural personal care products; male consumers; German market; attitude; purchase intention;

  Sammanfattning : The growing consciousness of consumers towards buying products that contain mainly natural ingredients and do not harm the health and the environment drives the growth of the natural personal care market. Additionally, men nowadays care more about their image and self-presentation which lead to an increase of the natural personal care products offered for men. LÄS MER