Sökning: "demir"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade ordet demir.

 1. 1. Skatterätt Fast driftställe : Ska jag beskattas i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Simon Demir; André Rassmusen; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; fast driftställe; OECD; BEPS; Inkomstskattelagen; verksamheter av förberedande eller biträdande art;

  Sammanfattning : Vi lever i en värld där globaliseringen numera är ett faktum och internationell handel är vanligt förekommande även för privatpersoner. Staterna förändras och ekonomierna utvecklassamtidigt som det är blir vanligare för bolag att bedriva verksamheter i flera olika länder. LÄS MER

 2. 2. Den viktiga kraften : Första linjens vårdchefer om betydelsen av stöd i arbetet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Johanna Sandberg Kehrein; Rita Demir; [2019]
  Nyckelord :Leadership; job demands-resources model; support; public healthcare;

  Sammanfattning : Första linjens chefer balanserar kraven mellan överordnade och medarbetare. Speciellt problematiskt kan det bli i offentlig verksamhet där politik styr och negativa resultaträkningar präglar sjukvården. För att klara av höga krav och begränsade resurser är olika typer av stöd en viktig faktor för chefernas hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Quantifying the relationship between the waste footprint and environmental impact of products

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Deniz Demirer Demir; [2019]
  Nyckelord :Product waste footprint; life cycle assessment; circular economy; environmental decision making; environmental sustainability;

  Sammanfattning : Despite the increasing public awareness about the waste that is created while consuming and disposing of products, the waste created by the raw material extraction and production phases is usually invisible to the consumers. In this respect, a product waste footprint indicator based on the life cycle perspective was recently proposed to address this knowledge gap, offering a better understanding of the environmental consequences of human consumption behaviour. LÄS MER

 4. 4. Från konkret till abstrakt : En kvalitativ studie om elevers svårigheter i arbete medekvationer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Matilda Torrång; Emelie Isenberg; Esin Demir; [2019]
  Nyckelord :Abstrakt; ekvationer; Heddens teori; konkret; semi-abstrakt; semi-konkret;

  Sammanfattning : Den här studien är en kvalitativ empirisk studie med inriktning på årskurs 1 - 3.Studien syftar till att kartlägga elevers förståelse samt svårigheter inom ekvationer. För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes en intervention samt observationer och intervjuer. LÄS MER

 5. 5. EXPERIENCES OF THE ACCULTURATING IMMIGRANT MOTHERS WITH TURKISH BACKGROUNDS IN SWEDEN Values in a Changing Context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :FATMA BETÜL DEMIR; [2018-08-25]
  Nyckelord :Acculturation; Immigrant Turkish Mothers; Parenting; Collectivism vs individualism;

  Sammanfattning : Aim:The general goal of the study is to understand the experiences of acculturating mothers with a Turkish background who live in Sweden. The study aimed in particular at identifying and understanding possible changes in the parental behaviors and beliefs of mothers during the acculturation process, most notably at individual level. LÄS MER