Sökning: "democratic backsliding"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden democratic backsliding.

 1. 1. STORSKALIG KORRUPTION OCH NEDMONTERING AV DEMOKRATIN En studie av storskalig korruption bland den exekutiva makten och risken för inskränkningar i mediefriheten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Linnéa Kjellström; [2022-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En ökad nivå av democratic backsliding är något som syns världen över. Tidigare forskning har studerat hur en konsoliderad demokrati skapas och har konstaterat att avsaknad av korruption är en viktig del i byggandet av en stabil demokrati. I denna uppsats undersöks förhållandet mellan korruption och demokrati närmare. LÄS MER

 2. 2. THE EU – A POSITIVE OR NEGATIVE INFLUENCE ON DEMOCRACY IN HUNGARY? - An analysis on how the EU has affected the democracy in Hungary

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Jansson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Democratic backsliding; EU; European Commission; European Parliament; Council of European Union; Democracy promotion;

  Sammanfattning : Since Viktor Orbán became prime minister of Hungary in 2010 he has hollowed out the Hungarian Democracy step by step and given himself more influence. Hungary became a member of the EU in 2004, so this has been happening while being a member of the EU, so the question is – what kind of influence does the EU have over the democracy in member states? That is the research question for this thesis, and it has the aim to analyze how the European Commission, European Parliament, and The Council of the European Union have affected the development of democracy in Hungary in the years 2015 – 2021. LÄS MER

 3. 3. EUROPEISKA KOMMISSIONENS INTERNA INCITAMENT - En kvalitativ textanalys om Kommissionens arbetssätt för att skydda sina demokratiska kärnvärden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Olivia Radl; [2022-01-28]
  Nyckelord :Demokratisk tillbakagång; Europeiska Kommissionen; Europeisk integration; Interna incitament; Intern integrationskapacitet;

  Sammanfattning : In recent years, the European Union has witnessed a threat against the democratic values in the union. There has been a scientifically debate regarding the possibilites and the limitation of EU’s tools for dealing with democratic backsliding in the member states. LÄS MER

 4. 4. The Rule of Law in the European Union – A critical analysis of Poland’s rejection of the EU legal order

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adam Sträng; [2022-01-28]
  Nyckelord :European Union; EU law; Rule of law; Core values; Fundamental values; Article 2 TEU;

  Sammanfattning : The European Union is founded on certain core values as expressed in its constitutional framework. One of the fundamental values is the adherence of the rule of law, which constitute a legal obligation across all 27 member states. LÄS MER

 5. 5. Public Perception of Corruption and Democratic Backsliding : A qualitative case comparison of Czech Republic and Hungary

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Rasmus Ahl; [2022]
  Nyckelord :Corruption; Democratic Backsliding; Populism; Percepted Corruption;

  Sammanfattning : .... LÄS MER