Sökning: "democratic capacity"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden democratic capacity.

 1. 1. Dyslexi och demokratisk kapacitet Dyslektiska elevers upplevelser av samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Lovisa Törnlöf; [2019]
  Nyckelord :Dyslexia; experiences; democratic capacity; social studies; upper secondary school;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how students with dyslexia experience the teaching of social studies in upper secondary school, and how they actively participate on basis of democratic values. The research is based on a qualitative interview study that forms the basis of the empirical material. LÄS MER

 2. 2. Dehumanization in Everyday Politics : A study of discursive dehumanization of beggars on social media

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joanna Hellström; [2019]
  Nyckelord :Dehumanization; political communication; discourse; right-wing populism; social media; political participation;

  Sammanfattning : Social science scholars mainly regard dehumanization as a phenomenon of conflict and war. Concurrently, dehumanizing attitudes and behavior in democratic, non-conflict settings is a significant field within social psychology. LÄS MER

 3. 3. Tillgänglig natur : ett förslag på stigar för rekreation i Linneröd

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Rebecka Persson; [2018]
  Nyckelord :rekreation; leder; stigar; vandring; ridning; Linneröd; friluftsliv; naturvårdsområde; skyddad natur;

  Sammanfattning : Tillgänglighet, i egenskap av fysisk framkomlighet, i landskapet möjliggör rörelse för människorna i Sverige. Denna rörelse har akademiskt påvisade effekter både hos människan och naturen. För människan innebär tillgänglighet möjlighet till fysisk rörelse, vilket ger positiva effekter på den fysiska och psykiska hälsan. LÄS MER

 4. 4. Local currencies: a tool for sustainability? : a: transitions perspective on the impacts of local currencies for sustainability : the case of the Bristol Pound

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Thiago Henrique Toste; [2018]
  Nyckelord :local currencies; sustainability assessment; sustainability science; sustainability transitions; Bristol Pound; Social Sciences;

  Sammanfattning : This research investigates the contribution of local currencies to sustainability. I look at a specific local currency scheme (the Bristol Pound, in Bristol, United Kingdom) through a transitions perspective, employing a Transitions Evaluation Framework, Multi-Level and Multi-Phase Perspectives to conduct my analysis. LÄS MER

 5. 5. KOMMUNERS KOMMUNIKATION VIA FACEBOOK En kvantitativ studie om kommuners interaktion på den officiella Facebooksidan och sambandet med kontextuella faktorer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Isabella Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :Social media; municipalities; digitalism; public administration;

  Sammanfattning : Social media is described in previous research as a tool for government to create more efficient processes, more open management, and participation and influence in the democratic process. The purpose of the paper is to study how municipalities interact with citizens on their official Facebook pages. LÄS MER