Sökning: "democratic legitimacy"

Visar resultat 1 - 5 av 187 uppsatser innehållade orden democratic legitimacy.

 1. 1. An arena for effective opposition? : A systematic investigation into political opposition in the European Parliament

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Lundell; [2021]
  Nyckelord :political opposition; opposition deficit; European Parliament; European Union; Peter Mair; democratic legitimacy; democratic deficit;

  Sammanfattning : The European Union is suffering from a legitimacy crisis, which thus far has culminated with Great Britain’s decision to exit the union. According to the ‘opposition deficit thesis’, this is caused as there is no arena in which effective opposition can be voiced in the European Union, which forces EU citizens to organise their opposition outside the political system, and often against it. LÄS MER

 2. 2. Lissabonfördraget, EU-nämnden och svenskarna : En studie om EU-nämndens arbete med Lissabonfördragets bestämmelser om demokratiska principer och om svenskars upplevda påverkan på EU

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Fröberg; [2021]
  Nyckelord :Political participation; legitimacy; EU committee; lack of legitimacy; participatory democracy;

  Sammanfattning : This paper presents a study on how the Swedish EU committee has processed and implemented the Lisbon Treaty. More specifically, the eight article; provision on democratic principles. The eight article intends to increase the level of political participation among the citizens of EU. LÄS MER

 3. 3. Valplikt eller Valfritt? : Hur påverkar obligatorisk röstning etniska minoriteters tillfredställelse med demokratin?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Klara Danielsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Compulsory voting has only in recent years been explored beyond how it affects turnout. Variables such as age, sex, education and party identification, income equality and democratic legitimacy and how they affect participation are some topics that have been studied. LÄS MER

 4. 4. Avsikter och ambitioner med medborgarbudgetering i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Malin Allert; Kevin Lindblom; [2020-02-04]
  Nyckelord :medborgardialog; medborgarbudget; deliberativ demokrati; idealistiska perspektiv; kritiska perspektiv;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen studerar två fall av medborgarbudgetering i Göteborgs stad medsyftet att undersöka hur stadsdelsnämnderna avser demokratisera områdena.Teori: Teoriramen består av två idealtyper av medborgardialog som utgörs av ettidealistiskt perspektiv och ett kritiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Gaining international legitimacy by improving women's rights and gender equality - The case of Nicaragua

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Douglas Svedberg; [2020]
  Nyckelord :Nicaragua; International legitimacy; Women s rights; Gender equality; Autocracy; Political reform;

  Sammanfattning : A reoccurring argument in previous research is that autocracies implement policy changes for women’s rights in order to gain international legitimacy. The idea is that by showing the international community that they are on-board with the global movement to empower women; focus is diverted from their shortcomings in other democratic aspects. LÄS MER