Sökning: "demografisk segmentering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden demografisk segmentering.

 1. 1. Marknadssegmentering i modern marknadsföring : En kvalitativ studie om hur segmenteringsstrategier påverkas av förändringar i samhällsnormer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Paulina Kristiansson; Linn Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; generation x; segmentering; psykografisk; förändring i marknadssegmentering;

  Sammanfattning : Denna studie började som en kvalitativ deduktion där vi ville skapa en förståelse för vilka marknadsföringsstrategier som har starkt inflytande på generation X och om de skiljer sig från andra ålderssegment. I och med digitaliseringen och sociala mediers uppkomst har klassisk marknadsföring förändrats de senaste två decennierna. LÄS MER

 2. 2. Tribal tillhörighet : Ett framtida perspektiv på marknadssegmentering?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Oskar Andersson; Pernilla Wadenfors; [2013]
  Nyckelord :Segmenteringsteori; geografisk segmentering; tribes; Segmentation theory; ; geographic segmentation; ; demographic segmentation; ; psychographic segmentation; attitudes; tribes; tribal marketing; brand attitude; demografisk segmenterin; psykografisk segmentering; ; attityder; tribal marknadsföring; ; varumärkesattityd;

  Sammanfattning : För att få en tydlig bild av en marknad använder företag sig av segmenteringstekniker för att dela upp konsumenter i olika segment med målet att kunna precisera sina marknadsföringsåtgärder och optimera sina försäljningsutsikter. I dagens globaliserade multikanalsamhälle suddas landsgränser ständigt ut, vilket skapar ett behov för företag att istället identifiera regionala marknader. LÄS MER

 3. 3. Butiksetableringens byggstenar

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :MALIN MOTIN; JULIA ANDERSSON; [2013]
  Nyckelord :Etablering; Modebutik; Målgrupp; Kundunderlag; Segmentering; Life-Value; Butiksläge; Sexhörningen; Marknadsundersökning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns ett kundunderlag för etablering av en modebutik i en mellanstor svensk stad. Butiken som kommer vara vår utgångspunkt i den empiriska delen är modekedjan Monki. LÄS MER

 4. 4. Snowboard - en idrott för alla : En studie av Svenska skidförbundets satsning på ungdomar med invandrarbakgrund

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anneli Hansson; Babak Houshmand; [2007]
  Nyckelord :Snowboard; Mångfald; Integration; Event marketing; Segmentering; Ungdomsidrott;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats har varit att kartlägga bakgrunden hos den urvalsgrupp som deltagit under Dream action day samt att undersöka vilka som lockades av sporten och vill vara med att bredda den. Vår avsikt är även att undersöka om Dream action day var ett bra sätt att nå ut till en ny målgrupp. LÄS MER

 5. 5. How can we help you? - en studie om hur kunder viktar distanstjänster utifrån en köns- och ålderssegmentering

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Andi Jojic; Robert Pedersen; [2007]
  Nyckelord :viktning; distanstjänster; internet; callcenter; demografisk segmentering; kön; ålder; Trade; Handel; Demography; Demografi; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : SYFTE Syftet är att beskriva och analysera distanstjänster's betydelse för kunder inom olika kön's – och åldersegment. FRÅGESTÄLLNING Hur viktar kunder distanstjänster utifrån en kön's – och ålderssegmentering? METOD För att uppfylla syftet och frågeställningen genomförde vi en litteraturundersökning tillsamman's med en empirisk studie. LÄS MER