Sökning: "demographic development"

Visar resultat 1 - 5 av 236 uppsatser innehållade orden demographic development.

 1. 1. Att vänta barn: relationstillfredsställelse, självförmåga och förväntningars påverkan på depressions- och ångestsymtom hos blivande mödrar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Wennerholm; Nellie Ahlfors; [2021]
  Nyckelord :prenatal period; anxiety; depression; depressive equivalents; relationship satisfaction; self-efficacy; expectations; parenthood; pregnancy; third trimester; Social Sciences;

  Sammanfattning : Prenatal depression and anxiety are common and affect 12.8% and 10.4% of expectant mothers, respectively. In addition to mental suffering, the symptoms can also have a negative impact on the unborn and later born child. LÄS MER

 2. 2. En litteraturstudie om empatitrötthet hos sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jozephin Ringdal; [2021]
  Nyckelord :Compassion fatigue; Compassion satisfaction; Empathy; Nurse; Nursing; Professional quality of life; Empati; Empatisk tillfredsställelse; Empatitrötthet; Omvårdnad; Professionell livskvalitet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor är genom sitt yrke utsatta för risken att drabbas av empatitrötthet, vilket innebär avsaknad av empatiskt engagemang. Den empatiska förmågan ses som en grundläggande del av omvårdnaden, men sjuksköterskor som regelbundet utsätts för situationer där det krävs ett högt empatiskt engagemang kan tillslut utveckla empatitrötthet. LÄS MER

 3. 3. What are the factors that influence the level of tourism development? : Research based on 130 countries

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Dorian Ardeleanu; [2021]
  Nyckelord :tourism development; GDP per capita; cross-sectional data; fixed effects; country comparison; macroeconomics; tourism growth;

  Sammanfattning : This study is based on data regarding the social, economic, and demographic characteristics of 130 countries, and uses fixed effects estimation for the model analysis. It demonstrates that tourism development represents a complex process, which requires the implication of a multitude of stakeholders. LÄS MER

 4. 4. The Home Office, A New Perspective on Workstation Design

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Johan Rogberg; [2021]
  Nyckelord :Workstation; Home office; Office furniture design; Covid-19; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The development of office furniture design has been stagnant while digital technology has changed drastically over the last decades. There is a need for a new approach in order to bring the design of the office workstation into the future, which this thesis sets out to contribute to. LÄS MER

 5. 5. Mothers’ treatment seeking behavior for children with diarrhea: a cross-sectional study in Zambia

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Helena Dahl; [2021]
  Nyckelord :care-seeking; diarrhea; child under five; diarrhea; treatment; rural urban;

  Sammanfattning : According to WHO, diarrhea disease is the second leading cause of death worldwide for children under five. Around 525 000 children under five are killed every year by diarrhea. Most deaths from diarrhea occur among children less than 2 years of age living in South Asia and sub-Saharan Africa. LÄS MER