Sökning: "demokrati i land"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden demokrati i land.

 1. 1. Varför har inte e-röstning implementerats i Sverige? : En jämförande studie om e-röstning i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Nathalie Olsson; Rehnberg Alva; [2021]
  Nyckelord :Elektronisk röstning; Estland; Röstningssystem; E-röstningskrav;

  Sammanfattning : Hade en fungerande demokrati som Sverige gynnats av att byta röstningssystem och använda sig av elektronisk röstning? År 2013 diskuterades det på en nationell politisk nivå om e- röstning var något som skulle införas i Sverige, men sen utredningen släpptes har inget nytt hänt inom området. Denna studie undersöker varför ett digitaliserat land som Sverige inte har infört e-röstning. LÄS MER

 2. 2. Enlargement of the European Union: An examination of the criteria for accession in light of the Union’s objectives

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Iris Öhnström; [2021]
  Nyckelord :EU law; EU-rätt; Enlargement; Accession; Utvidgning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Enlargement, the process whereby countries join the European Union (EU), has had a key role in the Union’s development. Since its founding, the EU has grown from six to twenty-seven Member States, in a total of seven enlargement rounds. LÄS MER

 3. 3. ”En vansklig uppgift” : En rättsvetenskaplig studie av hur urfolksrätt implementeras i svensk rätt

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Felix König; [2021]
  Nyckelord :Urfolksrätt; markrättigheter; sedvanerätt; samepolitik; rasism;

  Sammanfattning : This study considers international norms of indigenous right to land and compares them to Swedish law and preparatory works. In a Swedish context Samí land use, typically reindeer herding, is under increased pressure from mining, forestry and other extractions of natural resources. LÄS MER

 4. 4. How do institutional factors affect income inequality? : An empirical study of 10 OECD countries and 10 developing countries

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Karen Ibrahim; Joakim Moberg; [2020]
  Nyckelord :income inequality; rule of law; freedom to trade; democracy; corruption; education; OECD countries; low to medium-income countries.; inkomstojämlikhet; rättsstatsprincipen; handelsfrihet; demokrati; korruption; utbildning; OECD-länder; låg- till medelinkomstländer.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain an in-depth understanding of the five institutional factors: democracy, rule of law, freedom to trade, education and corruption, and how they affect income inequality. The analysis covers a total of 20 different countries, 10 OECD countries, and 10 low to medium income countries between the time period of 2000-2017. LÄS MER

 5. 5. Valsystem & demokrati: En kvalitativ studie om valsystems påverkan på staters demokratinivå

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Holst; Jonas Hallgren; [2020]
  Nyckelord :Demokrati; valsystem; proportionella val; majoritära val; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att olika valsystem gynnar till exempel representation medan ett annat gynnar handlingskraft är etablerade teorier som tycks vara empiriskt förankrade, men vad mer kan påverkas av vilket valsystem ett land använder? I denna uppsats kommer vi att undersöka ifall det finns ett samband mellan olika valsystem och olika demokratiska indikatorer. Detta görs genom kvalitativ komparativ metod där vi jämför länder med två olika valsystem: First-Past-The-Post och Parti-proportionellt system, och jämför deras resultat i fyra olika indikatorer på demokrati; valdeltagande, korruption, ansvarsutkrävande och maktfördelning mellan könen. LÄS MER