Sökning: "demokrati inom särskolan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden demokrati inom särskolan.

 1. 1. Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och i bildundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Veronica Johnsson; [2017]
  Nyckelord :Bildundervisning; Estetisk verksamhet; Intellektuell funktionsnedsättning; KASAM; Sociokulturellt perspektiv; Särskola;

  Sammanfattning : SammanfattningJohnsson, Veronica (2016). Bildens betydelse för elever i särskolan. Lärares erfarenheter och uppfattningar om pedagogiska värden i estetisk verksamhet och bildundervisning. (The Significance of the Image for Pupils in School for Individuals with Learning Disabilities. LÄS MER

 2. 2. Att implementera teori i praktik

  C-uppsats,

  Författare :Tina Ryberg; Maria Serkitjis; [2010]
  Nyckelord :Särskola; demokrati; elevinflytande;

  Sammanfattning : SyfteStudiens syfte är att ta reda på samt belysa 17 lärares arbete med elevinflytande i särskolan. Vi ämnar ävenbehandla den problematik som lärare har att ta hänsyn till samt de förutsättningar som krävs för att ettelevinflytande i särskolan ska komma till stånd med hänsyn till gällande styrdokument. LÄS MER

 3. 3. Elevinflytande i Särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Maria Bengtsson; Zabina Svensson; [2007]
  Nyckelord :deliberativa samtal; demokrati; elevinflytande; särskola;

  Sammanfattning : Syftet med vårt arbete är att undersöka om eller hur elevinflytande i särskolanfungerar i relation till styrdokumenten. Olika formerna av demokrati såsomelevinflytande, deliberativa samtalet, klassråd och skolråd belyses utifrån olikaperspektiv. LÄS MER