Sökning: "demokrati problem eu"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden demokrati problem eu.

 1. 1. DEMOKRATISERINGEN I BOSNIEN & HERCEGOVINA OCH KROATIEN -Bosnien & Hercegovinas och Kroatiens väg mot demokrati

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Adna Karadza; [2019]
  Nyckelord :Democracy; economy; peacebuildning; development; Dayton-agreement;

  Sammanfattning : Josip Broz, so called Tito, was the leader of the Communist Yugoslavia, after his death in 1980, economic problems began to arise as Tito had major debts that the country's population did not know about. Yugoslavia was split in 1992 as the war broke out and the countries became six different sub-republics and federations. LÄS MER

 2. 2. EU:s demokratiska underskott : En teorikonsumerande fallstudie om Lissabonfördragets åtgärder och resultat

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Jenny Alftberg; [2018]
  Nyckelord :Demokratiskt underskott; Lissabonfördraget; EU; demokrati; legitimitet;

  Sammanfattning : The question regarding the democratic deficit has been a heavily debated issue for decades and is still present in contemporary literature. In the light of Brexit and the increase of Euroscepticism around the continent, the question regarding democracy is essential for the European union to obtain legitimacy. LÄS MER

 3. 3. CSR och Agenda 2030 : En flerfallsstudie om Agenda 2030s påverkan på hållbarhetsarbetet hos svenska energiföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Amanda Callerud; Hanna Månsson Rosengren; [2018]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; social responsibility; shareholders; Agenda 2030; Corporate Social Responsibility; samhällsansvar; intressenter; Agenda 2030;

  Sammanfattning : Problemformulering År 2015 beslutade FN om en ny universell hållbarhetsplan, vid namn Agenda 2030, som syftar till att förbättra de sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden som råder i världen. Enligt EU-kommissionen ska CSR-arbete ledas på initiativ av företaget. LÄS MER

 4. 4. Vart är EU på väg? - En kritisk analys av demokratin och det demokratiska underskottet i EU

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ludwig Eriksson; [2017]
  Nyckelord :EU-rätt; Demokrati; Demokratiskt underskott; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Titeln på min uppsats är: Vart är EU på väg? Det är en befogad fråga i dessa tider eftersom unionen ifrågasätts alltmer. Diskussionen angående EU:s demokratinivå och dess demokratiska underskott har aktualiserats ytterligare under 2017 då Storbritannien begärde utträde ur unionen. LÄS MER

 5. 5. Köpenhamnsdilemmat : En debattanalys av EU:s normativa konflikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tua Lindquist; [2016]
  Nyckelord :Copenhagen Dilemma; European Union; Article 7; Article 2; Köpenhamnsdilemmat; Europeiska Unionen; Artikel 7; Artikel 2;

  Sammanfattning : Europeiska Unionens arbete är mångsidigt, och innefattar även normativa delar. Principer om demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter finns exempelvis fördragsstadgade i Artikel 2 i Lissabonfördraget. LÄS MER