Sökning: "demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 2696 uppsatser innehållade ordet demokrati.

 1. 1. Abort - Barnets rätt till liv eller kvinnans rätt till autonomi? : En kvalitativ textanalys om gestaltningsförändringar kring abort i amerikanska opinionsartiklar innan- respektive efter upphävningen av domen Roe v. Wade från 1974.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alma Reinsjö; Anna Bergfeldt; [2023]
  Nyckelord :Abortion; Media; USA; Framing theory; Democracy; Enlightened understanding; Roe v. Wade; Abort; Media; USA; Gestaltningsteori; Demokrati; Upplyst förståelse; Roe v. Wade;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if there have been any changes regarding the framing of abortion in American opinion-based articles. This since the abortion laws in America has gone through a lot of changes in 2022, in comparison to the previous year 2021. LÄS MER

 2. 2. Är det fria ordet fritt i läromedlen? : En studie av synen på argumenterande texter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Adelhult; [2023]
  Nyckelord :argumenterande texter; demokrati; medielandskap; mottagaranpassning; skrivdiskurser;

  Sammanfattning : Based on the democratic goals and mission in the Swedish curriculum and the rapidly changing media landscape, this study examines how textbooks, for pupils aged 13-15, present the writing of argumentative texts. Using content analysis and Ivanić's six discourses of writing and learning to write as a framework, fundamental aspects are reviewed: the writer, the reader, the media, the function attributed to the argumentative texts, and the writing discourse. LÄS MER

 3. 3. Att fostra demokratiska medborgare: En kvalitativ studie om skolans demokratiuppdrag utifrån lärare i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Forsberg; Saga Ericsson Damm; [2023]
  Nyckelord :arbetssätt; demokrati; demokratiuppdrag; lågstadiet; lärarperspektiv; SO-undervisning; utmaningar;

  Sammanfattning : Demokratiuppdraget är ett skolans viktigaste uppdrag. Detta uppdrag fastställs i skollagen och beskrivs i läroplanens inledande delar samt det centrala innehållet för de samhällsorienterande ämnena. I arbetet med detta har lärare en central roll. LÄS MER

 4. 4. Mötesplatsers betydelse inom den deliberativa demokratin : En studie av Folkets Hus-rörelsen

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Liv Agdalen; [2023]
  Nyckelord :Folkets Hus; mötesplatser; sociala rörelser; folkrörelser; demokrati; deliberativ demokrati; civilsamhälle; socialt kapital;

  Sammanfattning : The thesis explores the Folkets Hus-movement in light of theories of deliberative democracy. The aim is to fill a research gap of how the Folkets Hus-movement can be understood today within the Swedish civil society and additionally, contribute with theoretical development concerning the significance of the public sphere. LÄS MER

 5. 5. Statskapacitetens påverkan på utveckling

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Madeleine Stille; Louise Tamm; [2023]
  Nyckelord :Sydkorea; Nordkorea; Supermakt; Civilsamhälle; Institutioner; Statskapacitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie vill argumentera för statskapacitetens påverkan på politisk utveckling genom att jämföra Nord- och Sydkorea. På grund av supermakterna USA och Sovjetunionens krigföring splittrades Korea till nord- och syd. LÄS MER