Sökning: "demokrati"

Visar resultat 1 - 5 av 2902 uppsatser innehållade ordet demokrati.

 1. 1. Democracy and Controversial Issues: Preparing students to become global citizens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sofie Sandell; Neha Sharma; [2024-03-20]
  Nyckelord :demokrati; kontroversiella frågor; skolutveckling; ledarskap; democracy; controversial issues; school management; leadership;

  Sammanfattning : In an attempt to make tomorrow's generation more democratic and critically aware, Skolverket has given clear instructions of including discussions related to controversial issues in classroom teachings. The thesis has both teachers’ and students’ perspectives of how conscious they are about using this tool. LÄS MER

 2. 2. ”Kan barn få allting”? Aktionsforskning med barns reella inflytande, delaktighet samt demokrati i fokus - En djupdykning i policytexter för arbetslagets medvetenhet och ökade måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Kuczerski; [2024-02-29]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Förskola; Reellt inflytande; Delaktighet; Demokrati; Inflytande; Bernstein; Makt; Kontroll; Medvetenhet; Deltagande observation; Pedagogisk diskurs.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att utforska läroplanen och utvalda policytexter som formuleras på politisk nivå och granska vad som explicit praktiseras i utbildningen. Studien har varit ett utvecklingsarbete som använt aktionsforskning som ansats. LÄS MER

 3. 3. Förskoledemokrati i praktiken.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Caroline Hansson; Karin Göransson; [2024-02-27]
  Nyckelord :Förskola; Demokrati; Aktörskap; Didaktik; Pedagog; Barn;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan tar sig an demokratiuppdraget och hur det förmedlas till barnen. En utgångspunkt är att demokratiska värden inte kan stå för sig själv utan blir till genom mellanmänskliga relationer. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsebaserat lärande och EU : En litteraturstudie om simuleringar och ett komplext politiskt system

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Karl-Johan Alexandersson; Anton Karlsson; [2024]
  Nyckelord : Samhällsvetenskap ; Utbildningsvetenskap ; Pedagogik ; Simuleringar ; EU ; Europeiska unionen ;

  Sammanfattning : Inom samhällskunskapen i svensk skola ställer sig EU-undervisningen till synes vid sidolinjen. De studier som har gjorts på området visar på att det är ett ämne som få elever eller lärare är särskilt entusiastiska kring. Vidare tyder forskningen på att den undervisning som bedrivs om ämnet sällan är särskilt djupgående. LÄS MER

 5. 5. Förskolepersonals perspektiv på demokratiarbete i förskolan : En kvalitativ studie om förskolepersonals beskrivningar av upplevelser och syn på demokratiarbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Julia Ernebratt; Yvette Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Democracy; influence; participation; play; planned teaching; preschool; Demokrati; inflytande; delaktighet; lek; planerad undervisning; förskola;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to make visible preschool staff's conceptions of how democratic work in preschool can be manifested through play and planned teaching, and to answer this purpose, we have also chosen three questions that are connected to the purpose. We have used qualitative semi-structured interviews as a method where we have interviewed eight different people who are active in the preschool. LÄS MER