Sökning: "demokratinorm"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet demokratinorm.

 1. 1. Vilka demokratiproblem kan governancenätverk innebära? En normativ-empirisk studie om svängdörren i staten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Falini; Diana Eriksson Lagerqvist; [2018]
  Nyckelord :governancenätverk; demokrati; svängdörr; normativ teori; empirisk teori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det pratas allt mer om att vi har gått ”from government to governance”. Men vad kan dessa förändringar betyda för våra traditionella demokrativärden? Denna studie syftar att undersöka vilka eventuella demokratiproblem som styrning genom governancenätverk kan innebära genom att analysera den så kallade svängdörren i staten. LÄS MER

 2. 2. Den demokratiska processen - Plan- och beslutsprocessen kring Kristianstad Arena i jämförelse med en demokratinorm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tommy Bengtsson; [2010]
  Nyckelord :Kristianstad Arena; Kvasiparlamentarism; Öppenhet; Ansvar; Dialog; Deltagande; Process; Demokrativärden; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The overall purpose of this essay has been to evaluate a local planning and decision-making process by comparing it with a norm of a democratic process. The case in question was the building of a new multi-purpose arena in Kristianstad. LÄS MER

 3. 3. Gömd men inte glömd -demokrati i socialförvaltningen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Stenström; Mathilda Fält Zaar; [2006]
  Nyckelord :socialförvaltning; brukardemokrati; medborgardemokrati; demokratinorm; marknadsdemokrati; elitdemokrati; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : "Gömd men inte glömd" är resultatet av en studie av demokratin i socialförvaltningen i Lunds kommun. Genom att besvara frågeställningen: "är förvaltningen demokratisk?", utgör denna uppsats en djuporienetering i hur förhållandet mellan förvaltning och demokratin bör se ut och om detta efterlevs i praktiken. LÄS MER