Sökning: "demokratins tillbakagång"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden demokratins tillbakagång.

 1. 1. Demokratins reträtt : orsak och verkan

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mikael Andersson; [2020]
  Nyckelord :Democracy; democratic decline; democratic institutions; democratic retreat; gatekeeper; liberal democracy; potential autocrats; political leadership; populism; Demokrati; demokratiska institutioner; demokratisk reträtt; demokratisk tillbakagång; gatekeeper; liberal demokrati; politiskt ledarskap; populism; potentiella autokrater;

  Sammanfattning : Statistics from Freedom House show that 2018 is the thirteenth consecutive year with democratic decline. This paper examines underlying causes to this democratic decline. This is done through literature review of current research in the field of democracy development. LÄS MER

 2. 2. Demokratins Geist - En argumentationsanalys om demokratins tillstånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josef Mechlaoui; [2015]
  Nyckelord :Demokrati; demokrativågor; demokratisk tillbakagång; Freedom House; Samuel P. Huntington; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the year of 2015, Freedom House released their yearly report where they concluded that the global level of democracy had been declining for nine straight years. This raised questions about whether the golden era of democracy had come to an end. LÄS MER

 3. 3. Demokratins konsolidering i Ungern. Demokratisering i ljuset av fem överlappande arenor

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Natalia Seim; [2008]
  Nyckelord :demokrati; konsolidering; civilsamhälle; rättstat; politiskt samhälle; statsbyråkrati; ekonomiskt samhälle; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att mäta hur långt Ungern äntligen har framgått i demokratins konsolidering. Denna undersökning utgår ifrån liberalistiskt perspektiv och genomförts av en kvalitativ fallstudie av Ungern i teorikonsumerande sammanhang. LÄS MER