Sökning: "demokratisering vitryssland"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden demokratisering vitryssland.

 1. 1. Innebär deltagande i internationella organisationer en vilja att demokratiseras? En komparativ studie av Estlands och Vitrysslands medlemskap i mellanstatliga internationella organisationer.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josefine Löwgren; Nadja Ali; [2019]
  Nyckelord :Demokratisering; IGO; Estland; Vitryssland; Internationella Relationer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : We have studied if there is a possible link between states’ membership in intergovernmental organizations and a desire to participate in democratization processes in our chosen analytical objects Estonia and Belarus. We analysed our empirical findings by categorizing the membership of each countries membership in IGOs. LÄS MER

 2. 2. Demokratisering i Mongoliet - En empirisk prövning av linkage och leverage

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amer Lukac; Anton Karlsson; [2017]
  Nyckelord :demokratisering; leverage; linkage; Lucan A. Way; Steven Levitsky; Mongoliet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I slutet av 80-talet talet sker en förändring i det rådande politiska systemet i Mongoliet. Efter Sovjetunionens fall och efter ca 80 år av kommunistiskt styre, beslutar Mongoliet om att anta en ny demokratisk konstitution i landet. LÄS MER

 3. 3. Vitryssland och Litauen - tro och tvivel i två forna sovjetstater

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Ekström; Johan Ahlin; [2015]
  Nyckelord :Litauen; Civilsamhälle; NGO:s; Vitryssland; demokratisering; polyarki; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 1991 blev både Litauen och Vitryssland självständiga från Sovjetunionen. Därefter har ländernas demokratiska utveckling sett ut på diametralt olika sätt. I denna uppsats utreder vi hur det kunnat ske och vi gör det med ett fokus på civilsamhället i de olika länderna. LÄS MER

 4. 4. Europas sista diktatur - en fallstudie av Vitrysslands icke-demokratiska situation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Wallberg; [2012]
  Nyckelord :Belarus; Vitryssland; diktatur; demokrati; makt; institutioner; path dependency theory; transitionsteori; liberalisering; demokratisering; konsolidering.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsats är ett fall av transition vilken syftar till att förklara varför Vitryssland inte demokratiserats utan idag är Europas sista diktatur. För att kunna förklara fallet har jag valt att göra en empirisk förklarande enfallsstudie. LÄS MER

 5. 5. Demokrati, diktatur eller demokratur? : En kvalitativ studie av den demokratiska tillbakagången i Vitryssland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Caroline Enoksson; [2011]
  Nyckelord :Vitryssland; transitionsprocessen; demokratisering; Lucan Way;

  Sammanfattning : .... LÄS MER