Sökning: "demokratisering"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet demokratisering.

 1. 1. Afrikas diamant Ghana och det svarta fåret Nigeria - En fallstudie om demokratiutvecklingen i Ghana och Nigeria

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fanny Lavré; Carl Palm; [2019]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker de afrikanska länderna Ghana och Nigerias demokratiska utveckling och vilka likheter respektive skillnader det finns mellan länderna. Vidare undersöker uppsatsen även ifall det finns något samband mellan globalisering och demokratisering och i så fall huruvida globalisering har haft en positiv eller negativ påverkan på den demokratiska utvecklingen. LÄS MER

 2. 2. Medborgardeltagande som metod för demokratisering av stadsplaneringsprocesser - en fallstudie av stadsbyggnadsprojektet Amiralsstaden i Malmö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Michaela Brynhildsen; [2019]
  Nyckelord :Amiralsstaden; Public participation; Democracy; Social Sustainability; Inclusion; Local Knowledge; Citizen power; Participation design; Knowledge alliances; Social Sciences;

  Sammanfattning : Public participation within urban planning has been a big part of academic and political discussions during the last decades, gaining even more popularity today. Due to issues within the representational democracy many stress the need for a greater inclusion of the publics knowledge and opinions within urban development and planning processes. LÄS MER

 3. 3. Demokratisering i Nordafrika : En jämförande demokratiseringsstudie av Egypten och Tunisien

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Arvin Gorginpaveh; [2019]
  Nyckelord :Democratization; Arabic spring; Egypt; Tunisia; Larry Diamond; Demokratisering; Arabiska våren; Egypten; Tunisien; Larry Diamond;

  Sammanfattning : The objective of this essay is to present both the reason behind the Egyptian democratization failure, as well as the cause of the success of the Tunisian democracy. The methodology of this essay is composed of a comparative democratization study, which includes a most similar systems-design method. LÄS MER

 4. 4. Demokratisering i irakiska Kurdistan : En fallstudie om irakiska Kurdistans transition till demokrati

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Dahin Rafik; [2019]
  Nyckelord :Demokratisering; demokrati; mellanöstern; Kurder;

  Sammanfattning : The Kurdish people have sought for independence and self-ruling for centuries. The division of the Kurdish population made it harder for them to unite and form any kind of self-ruling state. In Iraqi Kurdistan the Kurdish population have succeeded better than in other countries. LÄS MER

 5. 5. Design för alla? En kvalitativ studie av modets påstådda demokratisering och konsumenters upplevda symboliska värde av H&Ms designsamarbeten.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Amanda Rognsvåg; Linda Finell; [2019]
  Nyckelord :H M; designer; consumer; collaboration; symbolic value; market; democratization konsument; samarbete; symboliskt värde; marknad; demokratisering; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to examine consumers’ perceived symbolic value of H&M’s designer collaborations and if they consider the concept as a democratization of fashion. These collaborations are a part of a bigger and more complex development of the fashion industry. LÄS MER