Sökning: "demokratisk analysmodell"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden demokratisk analysmodell.

 1. 1. Bilderboken som potentiellt läromedel för inkluderande och demokratisk svenskundervisning i F-3 : exemplet ADHD hos huvudkaraktären

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Karolina Logart; [2020]
  Nyckelord :ADHD; bilderböcker; inkluderande undervisning; intersektionella perspektiv; normkritik; potentiellt läromedel; svenskämnet som demokratiämne;

  Sammanfattning : Skönlitteratur är ett vanligt inslag i skolundervisningen, men vilka normer och värderingar sänder lärare till sina elever via böcker? Enligt läroplanen för grundskolan skall ingen elev bli diskriminerad i skolan oavsett av bland annat: kön, genus, ålder och funktionsnedsättning. Med detta som utgångspunkt har jag valt att studera ett antal bilderböcker där en karaktär har en uttalad eller outtalad ADHD diagnos. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända eleversdemokratiska kompetens : - en kvalitativ studie

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Alicia Johansson; [2018]
  Nyckelord :demokrati; demokratisk kompetens; nyanlända;

  Sammanfattning : Sverige är ett demokratiskt land vilket ska återspeglas inom skolsystemet. Andelen nyanlända harökat i jämförelse mot tidigare år. Idag är Sverige ett mångkulturellt samhälle där många olikanationer möts i skolan såväl som i samhället. Skolan har uppdraget att fostra barn och ungdomar tillatt möta det svenska demokratiska systemet. LÄS MER

 3. 3. Elever samtalar om lnnebörder av hälsa, ekonomi och miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Josefin Hittrich; [2012-10-12]
  Nyckelord :hem- och konsumentkunskap; hälsa; ekonomi; miljö;

  Sammanfattning : I skolans styrdokument ingår många olika begrepp, som elever ska utveckla kunskap kring. I den här studien behandlas begreppen hälsa, ekonomi och miljö som är tre centrala begrepp i hem- och konsumentkunskap. Dessa tre begrepp är en konkretisering av de tre dimensionerna i hållbar utveckling. LÄS MER

 4. 4. Tillbaka till framtiden. Det karismatiska ledarskapets återkomst

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Violeta Golombioschi Jonsson; Ulrika Lundmark; [2011]
  Nyckelord :leadership; leadership styles; historical leaders; charisma; charismatic leaders; ledarskap; ledarskapsstilar; historiska ledare; karisma; karismatiska ledare;

  Sammanfattning : Titel: Tillbaka till framtiden. Det karismatiska ledarskapets återkomst. Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Ulrika Lundmark & Violeta Jonsson Handledare: Lars Ekstrand Datum: 2011 – 05 Syfte: Syftet med uppsatsen är att visa det karismatiska ledarskapets former samt diskutera förutsättningarna för dess återkomst. LÄS MER

 5. 5. Mongoliet och Vitryssland: En jämförande studie av två skilda transitionsprocesser

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lukas Olsson; Sebastian Andersson; [2009]
  Nyckelord :Politiskt förflutet; politisk kultur; institutionell design; demokratisering; eliter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som två post-kommunistiska stater stod Mongoliet och Vitryssland inför olika utmaningar i början av 1990-talet. Genom en komparativ studie avser vi att lyfta fram de förklaringsfaktorer som kan skildra ländernas utfall. LÄS MER