Sökning: "demokratisk kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden demokratisk kompetens.

 1. 1. Trubbel-Tove på utflykt : Ett didaktiskt arbetsmaterial för värdegrundsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Anna Ilesanmi; Malin Román; [2020]
  Nyckelord :Bilderbok; Delaktighet; Demokrati; Dilemman; Förskola; Inflytande; Konflikter; Lärarhandledning; Solidaritet; Värdegrund; Värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Förskolan är en naturlig plats för barns begynnande demokratiska lärande då den representerar barnens samhälle. Vårt arbete tar tillvara på den potentialen och syftar till att ge förskollärare ett verktyg för värdegrundsarbete både i barngruppen och personalgruppen. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av demokratisk kompetens genom demokratiska arbetsformer i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Amanda Hagman Jansson; [2020]
  Nyckelord :demokrati; demokratiska arbetsformer; demokratisk kompetens; medborgarfostran; samhällskunskap;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna kunskapsöversikt är att redogöra för hur demokratiska arbetsformer kan bidra med demokratisk kompetens i samhällskunskapsundervisningen. Detta görs genom att redogöra för vad demokratisk kompetens innebär såväl som vilka demokratiska arbetsformer som används av lärare i samhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 3. 3. Att bli en aktivt politisk deltagare i samhället via FN-rollspel: En kvalitativ studie om svenska gymnasieelevers uppfattningar av FN-rollspel och aktivt politiskt deltagande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Clara Zhong Bergander; [2020]
  Nyckelord :Biesta; Demokrati; Demokratisk kompetens; Demokratimodeller; Deltagardemokrati; FN; Gymnasieskola; Rollspel; Kvalificering; Politiskt deltagande; Samhällskunskap; Socialisation; Subjektifiering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att öka kunskapen och förståelsen för hur gymnasieelever upplever att deras demokratiska kompetens, i form av aktivt politiskt deltagande, påverkas genom deltagande i FN-rollspel inom samhällskunskapsundervisningen. Studien vill således utröna på vilket sätt samhällskunskapsundervisningen och FN-rollspel förmår förmedla kunskaper, dels om men även i demokratisk kompetens i form av aktivt politiskt deltagande. LÄS MER

 4. 4. Demokratisk kompetens : En kvalitativ studie av gymnasielärares syn på demokratisk kompetens och hur elever med svagare kunskaper också ska kunna uppnå demokratiuppdraget. A qualitative study of Upper Secondary School level teachers' views on democratic competence and how students with weaker knowledge also should be able to achieve the Democratic Mission.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sandra Delcomyn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En digitaliserad läsundervisning och dess påverkan på läsförståelsen : En litteraturstudie om läsförståelseprocessen till en demokratisk läsare.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Angelica Andersson; Emma Hellström; [2020]
  Nyckelord :digitala medier; läsförståelse; digital kompetens; läsmotivation; grundskola; läshastighet;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie belyser hur digitala läsverktyg kan skapa möjligheter för elevers läsförståelse. I ett digitaliserat samhälle ställs krav på både skola och lärare vid användning av digitala verktyg i undervisningen. LÄS MER