Sökning: "demokratisk kunskapssyn"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden demokratisk kunskapssyn.

 1. 1. Läroplanens dramatiska kurva : En dramapedagogisk läsning av Lgr 11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jack Dahlby; [2016]
  Nyckelord :educational drama; curricula; dramapedagogik; drama; läroplan;

  Sammanfattning : This study investigates what value educational drama is given in the current national curricula for the compulsory school in Sweden, Lgr 11 and how that relates to a similar study of the four previous curricula. The background to the study presents Mia Marie F. LÄS MER

 2. 2. Hur Reggio Emilia filosofin relaterar till Lpfö98 – barnsyn, kunskapssyn och mål för verksamheten

  C-uppsats,

  Författare :Lisa Toveby; [2010]
  Nyckelord :Reggio Emilia; pedagogik; barnsyn; kunskapssyn; Lp;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med arbetet är att med hjälp av litteratur och observationer försökatydliggöra hur man kan arbeta utifrån inspiration från Reggio Emilia och hur Reggio Emiliafilosofin relaterar till läroplanen för den svenska förskolan, Lpfö98.Huvudfrågan i arbetet är; Hur relaterar Reggio Emilias pedagogiska filosofi till Lpfö98?Jag försöker finna svar på frågan genom litteratur och genom två observationer på ReggioEmilia inspirerade förskolor i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Hållbart lärande åt alla. Hur bör skolan vara utformad för att alla individer ska kunna utveckla sina styrkor och bli aktivt deltagande samhällsmedborgare?

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT); Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ceit Ekdahl; Gosia Helleblad; [2010]
  Nyckelord :lärande; inkludering; internationella skoltester; kunskapssyn; samhällsdeltagande; skolreform; skolutveckling;

  Sammanfattning : ABSTRAKTEkdahl, Ceit & Helleblad, Gosia (2010). Hållbart lärande åt alla. Hur bör skolan vara utformad för att alla individer ska kunna utveckla sina styrkor och bli aktivt deltagande samhällsmedborgare? (Sustainable learning for all. LÄS MER

 4. 4. Hållbar utveckling-Naturvetenskaplig kunskap eller demokratisk kompetens

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik; Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Eva Dickner; Nermina Komic; [2008]
  Nyckelord :hållbar utveckling; demokratisk kompetens; kvalitativ kunskapssyn; pluralism;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling behandlas i det här arbetet utifrån ett undervisnings perspektiv. Hur och vad ska man undervisa om för att främja hållbar utveckling? Naturvetenskapliga kunskaper räcker inte för att få en hållbar samhällsutveckling. LÄS MER

 5. 5. Kunskapssyn i samhällskunskapsprov : Ett demokratiperspektiv på kunskap och dess konsekvenser för elevens demokratiska fostran

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Pedagogiska institutionen; Örebro universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Bernt Jansson; Göran Söderlund; [2006]
  Nyckelord :Demokrati; Kunskapssyn; prov; samhällskunskapsprov; pedagogik; kommunikation.;

  Sammanfattning : Skolan har två uppdrag, ett kunskapsuppdrag och ett demokratiuppdrag. Vi har i vår utbildning till samhällskunskapslärare blivit medvetna om att samhällskunskapen har ett särskilt ansvar för att fostra demokratiska medborgare. LÄS MER