Sökning: "demokratisk legitimitet i EU"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden demokratisk legitimitet i EU.

 1. 1. "De finns där, de styr och de tar i de stora frågorna och sånt där" : En fokusgruppstudie om känsloattityder kring EU, politik, identitet och demokrati

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Josefine Höller; [2017]
  Nyckelord :EU; Demokrati; Känsloattityder; Nationell identitet; Accountability;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fokusgruppstudie som handlar om människors känsloattityder, upplevelser och åsikter om EU och begreppet demokrati i förhållande till EU. I anknytning till detta diskuteras även hur informanterna ser på sin identitet kopplad till det nationella och europeiska, samt hur de upplever vikten av EU’s funktionalitet och krishantering för att känna förtroende för EU som organisation. LÄS MER

 2. 2. Europeiska unionen i svensk morgon- och kvällspress : En kvalitativ innehållsanalys av Aftonbladet och Dagens Nyheter innan EU-valet 2014

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Izabelle Johannisson; Hedda Berglund; [2016]
  Nyckelord :EU;

  Sammanfattning : Den statliga utredningen ”EU på hemmaplan” (SOU 2016:10) visade på en omfattande kunskapsbrist i Sverige om det svenska demokratiska systemets relation till EU-nivån. Utredningen pekade också på brister inom svensk journalistisk rapportering på EU-området. LÄS MER

 3. 3. Politisk representation vid TTIP-förhandlingar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Philip Lee; [2014]
  Nyckelord :politisk representation; det civila samhället; demokratisk legitimitet TTIP; EU-kommissionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har sökt besvara frågan kring vem som utgör representant för det civila samhället inom ramen för de frihandelsavtalsförhandlingar mellan EU och USA som går under namnet TTIP. Uppsatsen utgör en deskriptiv fallstudie av vem eller vilka aktörer som kan sägas representera det civila samhället inom ramen för den policyförberedande process som leder fram till de faktiska frihandelsavtalsförhandlingarna, samt dessa förhandlingars första två rundor. LÄS MER

 4. 4. Regionalisering i Sydöstra Sverige : En studie om: identitet, legitimitet och demokratisk förankring

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Daniel Noregran; [2013]
  Nyckelord :region; regionalization; democracy; regional identity; legitimacy; EU; region. regionalisering; demokrati; regional identitet; legitimitet; EU;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate the problems of building a new region in the Southeast part of Sweden. The idea of a big south Swedish region is brand new; no former studies in this area have been done before. The main analytical focus of this study is legitimacy, identity and democratic credentials. LÄS MER

 5. 5. Sjukvård, Governance och Demokrati - En studie av Region Skånes legitimitet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Persson Holme; Mårten Viberg; [2013]
  Nyckelord :Region Skåne; sjukvård; legitimitet; governance; input; output; throughput; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skånes landsting och län har genomgått strukturella förändringar och dess organisation har påverkats av de governanceinfluenser som också kan hittas i Sverige och EU. Vid omstruktureringar och förändringar är det intressant att titta på om organisationen fortfarande är stabil, har förtroende och är legitim i befolkningens ögon. LÄS MER