Sökning: "demokratisk tillbakagång"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden demokratisk tillbakagång.

 1. 1. Polen, en demokratisk tillbakagång? : En kvalitativ fallstudie av Polens demokrati utifrån fem interaktiva arenor

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Gabriel Hallberg; [2021]
  Nyckelord :Konsolidering; Demokrati; Polen; PiS; Arenor; Linz Stepan;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to examine the Republic of Poland and to what extent the country meets Linz and Stepan´s five arenas of a consolidated democracy which are as follows; Civil society, Political society, Rule of law, State apparatus and Economic society. The application of these five arenas on Poland are due to the political changes that have occurred since the year 2015 when PiS and Andrzej Duda formed a government. LÄS MER

 2. 2. “Mellankrigsanalogins” moderna giltighet

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hareng Omar; Haris Hadzovic; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: autokratisering; demokratisk tillbakagång; democratic stock; mellankrigsanalogin; tredje autokratiseringsvågen .; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsatsen är att undersöka om ett lands demokratiska historia påverkar dess demokratiska utveckling i modern tid - mer specifikt ifall lägre nivåer av demokratisk historia ger upphov till autokratisering i form av demokratiska tillbakagångar. Baserat på teorin om Mellankrigsanalogin, avser vi studera de baltiska länderna: Litauen, Estland och Lettland. LÄS MER

 3. 3. Demokratins reträtt : orsak och verkan

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Mikael Andersson; [2020]
  Nyckelord :Democracy; democratic decline; democratic institutions; democratic retreat; gatekeeper; liberal democracy; potential autocrats; political leadership; populism; Demokrati; demokratiska institutioner; demokratisk reträtt; demokratisk tillbakagång; gatekeeper; liberal demokrati; politiskt ledarskap; populism; potentiella autokrater;

  Sammanfattning : Statistics from Freedom House show that 2018 is the thirteenth consecutive year with democratic decline. This paper examines underlying causes to this democratic decline. This is done through literature review of current research in the field of democracy development. LÄS MER

 4. 4. Demokratins Geist - En argumentationsanalys om demokratins tillstånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Josef Mechlaoui; [2015]
  Nyckelord :Demokrati; demokrativågor; demokratisk tillbakagång; Freedom House; Samuel P. Huntington; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In the year of 2015, Freedom House released their yearly report where they concluded that the global level of democracy had been declining for nine straight years. This raised questions about whether the golden era of democracy had come to an end. LÄS MER