Sökning: "demokratiska institutioner förklaring"

Hittade 1 uppsats innehållade orden demokratiska institutioner förklaring.

  1. 1. Korruption : en kulturell förklaringsansats

    Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Daniel Warelius; [2008]
    Nyckelord :Korruption; Institutioner; Politisk kultur; Demokrati;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att pröva om kulturella faktorer kan förklara den mellanstatligavariationen av korruption. En teoretisk genomgång pekar ut Transparency Internationals CorruptionPerception Index, samt Världsbankens Control of Corruption Index som lämpliga indikatorerpå graden av korruption. LÄS MER