Sökning: "demokratiska institutioner förklaring"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden demokratiska institutioner förklaring.

 1. 1. Det första demokratiska valet efter konflikt och dess betydelse för fortsatt fred – En fallstudie av valen i Sierra Leone och Elfenbenskusten

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Hambraeus; Alice Uhlin; [2019]
  Nyckelord :Elfenbenskusten; Institutionalization before Liberalization; Inbördeskrig; Sierra Leone; Fredsbyggande; Fredsbyggandeprocess; Demokratisering; Demokratiseringsprocess; Val; Law and Political Science;

  Sammanfattning : När och hur man ska hålla det första demokratiska valet i ett land som har präglats av konflikt är en tudelad diskussion. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse utformandet av det första postkonfliktuella valet i ett land har för fortsatt fred. LÄS MER

 2. 2. Korruption : en kulturell förklaringsansats

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Daniel Warelius; [2008]
  Nyckelord :Korruption; Institutioner; Politisk kultur; Demokrati;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att pröva om kulturella faktorer kan förklara den mellanstatligavariationen av korruption. En teoretisk genomgång pekar ut Transparency Internationals CorruptionPerception Index, samt Världsbankens Control of Corruption Index som lämpliga indikatorerpå graden av korruption. LÄS MER