Sökning: "demokratiska värderingar"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade orden demokratiska värderingar.

 1. 1. "Att underkasta sig majoriteten" : En kvalitativ studie om föreningslivets påverkan på demokratiska värderingar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Bergström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Many scholars have recognized civic society as a fundamental part to the functioning of democracy. This essay investigates how the civic society works as a school in wich citizens can assimilate democratic virtues. Most studies in this research area have focused on the civic society in more wider terms. LÄS MER

 2. 2. Hur förskolans värdegrund synliggörs i barnlitteratur : En analys av fyra bilderböcker

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Josefine Berggren; [2019]
  Nyckelord :Children´s literature; pre-school; norms; values; person portrayal; Barnlitteratur; förskola; normer; värden; personskildring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how pre-school values makes visible in children´s literature. Thereby the study adds more knowledge of which norms and values the children meet through children´s literature. To achieve the purpose, I have chosen to analyse four picture books written 2012 and 2016. LÄS MER

 3. 3. Kooperativt lärande: en lösning för ett bättre klassrumsklimat?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Tilda Iván; Kicki Fredricson; [2019]
  Nyckelord :Demokratiska värderingar; Elever; Elevinteraktion; Klassrumsklimat; Kooperativt lärande; Metodverktyg; Pedagoger;

  Sammanfattning : Klassrumsklimatet i Sverige är för närvarande kritiskt. Det finns artiklar och avhandlingar som visar att pedagoger saknar verktyg för att kunna motverka ständiga konflikter i klassrummet. På grund av det här riktar sig arbetet till lärarstudenter och verksamma pedagoger. De demokratiska värdena utgör en stor del av skolan. LÄS MER

 4. 4. Odemokratisk kommunikation – En analys av hur kommunikation kan underminera demokratiska värden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Maya Lagerholm; [2018-10-29]
  Nyckelord :kommunikation; demokrati; framing; retorik; språklig påverkan;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att belysa kommunikation som kan betraktas som odemokratisk och hur det kan ta sig i uttryck. Språkets påverkan står i fokus och utgångspunkten är att val av uttryckssätt och språkbruk kan styra våra tankar i en viss riktning. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskap och medborgerliga kompetenser - En kunskapsöversikt kring demokratiuppdraget och medborgerliga kompetenser i ämnet samhällskunskap.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Pawel Pawlikowski; [2018]
  Nyckelord :Samhällskunskap; Civic education; Demokrati; Medborgerlig bildning; Medborgerliga kompetenser; Teaching methods; Undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten utgick från två frågeställningar där den första undersökte hur skolan och ämnet samhällskunskap arbetar med demokratiuppdraget som nämns i läroplanen och hur den återspeglas i forskningen. Frågan utgår från skolans demokratiuppdrag och försöker definiera vad som efterfrågas hos en demokratisk medborgare. LÄS MER