Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Den öppna samordningsmetoden: En studie i strategier

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karl Nyström; Fredrik Waern; [2012]
  Nyckelord :Den öppna samordningsmetoden; den europeiska sysselsättningsstrategin; two-level game; strategier; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar Sveriges agerande inom den Europeiska Sysselsättningsstrategin (EES), ett EU-samarbete inom den öppna samordningsmetodens (OMC) ramverk. Vår teoretiska grund hämtar vi ifrån Milena Büchs (2008) applicering av Robert Putnams (1985) teori om ett two-level game, ett två-nivå spel, på den öppna samordningsmetoden. LÄS MER

 2. 2. Den europeiska unionen och välfärden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Petersson; [2011]
  Nyckelord :The open method of coordination; välfärd; social integration; EU; den öppna samordningsmetoden; governance; demokrati ; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The integration of the European Union has reached the core of the welfare states. Since 2001 an open method of coordination has been used to improve the level of welfare in the member states. The aim of this thesis is to examine the level of democracy in the writing of the national action plans which are part of the OMC social inclusion. LÄS MER

 3. 3. Öppen samordning eller sluten teknokrati? - en demokratiteoretisk värdering av den öppna samordningsmetoden som styrinstrument

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erika Pettersson; [2011]
  Nyckelord :den öppna samordningsmetoden; demokrati; effektivitet; legitimitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Open Method of Coordination (OMC) constitutes a new way of governing through so-called ”soft law”. The method has in recent literature been censured as illegitimate, ineffective and not quite as open as the name suggests. Thus the aim of this thesis is to fundamentally audit the democratic status of the OMC. LÄS MER

 4. 4. The Open Method of Coordination -An innovative tool of European governance?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Mette Holmberg; [2004]
  Nyckelord :Social sciences; The Open Method of Coordination; governance; Europeanisation; intergovernmental; multi-level; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : In the light of the debate on the future of the European Union, a debate on new and better governance has started. One of the subjects of this debate is the Open Method of Coordination (OMC). It was initiated at the Lisbon European Council in 2000 as one of the ways to reach the strategic goals set for the EU at the same summit. LÄS MER