Sökning: "den Egyptiska revolutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden den Egyptiska revolutionen.

 1. 1. Facebook-användning & Syriska revolutionen : En studie om människors upplevelser av Facebook-användning under revolutionen i Syrien

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Nizar Keblawi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study has analyzed people's experiences of Facebook use during the revolution in Syria. To be able to find out the answer, 6 people were interviewed, who all lived in Syria during the revolution. The interviews were recorded and then transcribed. An interview guide was used in the method and was provided to all interviewees. LÄS MER

 2. 2. Vart tog aktivisterna vägen? : Egypten och Tunisien fem år efter den arabiska våren

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Edgar Mannheimer; [2016]
  Nyckelord :Arabiska våren; Egypten; Tunisien; mänskliga rättigheter; yttrandefrihet; politisk aktivism; demokrati; radio; journalistik;

  Sammanfattning : Människorättsorganisationen Egyptian Commission for Rights and Freedoms dokumenterade 340 fall av påtvingade försvinnanden, bara mellan augusti och november 2015. Påtvingade försvinnanden är människor (ofta politiska aktivister) som förs bort av statliga säkerhetsstyrkor utan att deras anhöriga vet var de befinner sig – eller om de ens lever. LÄS MER

 3. 3. Väggar av frihet : gatukonst som uttrycksform under den egyptiska revolutionens mobiliseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Carl-Adam Kjellström; [2016]
  Nyckelord :Mänskliga rättigheter; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker sambandet mellan gatukonst och massmobiliseringen till den egyptiska revolutionen 2011. För detta syfte undersöker jag hur kultur och politik samverkar. Genom att använda Frantz Fanons teori om kulturell och nationell frigörelse kan vi förstå hur gatukonst kan användas som ett vapen mot en nationell förtryckare. LÄS MER

 4. 4. Egypten revolterar - En fallstudie av bakomliggande orsaker till den egyptiska revolutionen.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mona Ali; [2015]
  Nyckelord :Egypten; revolution; Ralf Dahrendorf; konfliktteori och Mubarak; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ teorianvändande och förklarande fallstudie och har för avsikt att lösa gåtan om varför den egyptiska revolutionen år 2011 var så oförvän- tad. Med hjälp av sekundärt material svarar jag på frågan om vilka bakomliggande faktorer som ledde till att det egyptiska folket revolterade. LÄS MER

 5. 5. ”It’s time to break the rules”, Kvinnligt författarskap i ett postrevolutionärt Egypten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Teresa Egfors Gerges; [2013-06-26]
  Nyckelord :den moderna arabiska novellen; egyptiska kvinnliga författare; den egyptiska revolutionen; romantik; modernism; modern standardarabiska; kairoarabiska;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att analysera fyra berättelser, skrivna av egyptiska kvinnor och publicerade efter den egyptiska revolutionen, nämligen historierna Aṭwal mimmā yanbaghī och Qiṣṣa shatwiyya av Hanan Elbadawi samt novellerna Bint rāgil och Samāra ṭ-Ṭarābīshī av Shaimaa Elmaria. Uppsatsens berättelser analyseras utifrån frågeställningarna: • Vad är det för teman? • Vad är det för språk och stil? • Vad är det för budskap? Uppsatsen bygger på en jämförande analys, texterna analyseras utifrån framförallt Sabry Hafez teorier om den moderna arabiska novellen. LÄS MER