Sökning: "den dubbla dolda läroplanen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden den dubbla dolda läroplanen.

 1. 1. Snälla flickor – bråkiga pojkar -En studie ur ett elevperspektiv-

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Cathrine Svensson; Suzana Deltin; [2007]
  Nyckelord :Jämställdhet; elevperspektiv; könstillhörighet; bemötande; den dubbla dolda läroplanen;

  Sammanfattning : Det här arbetet handlar om lärares bemötande av elever. Syftet med undersökningen är att undersöka om eleverna i årskurs 7, 8 och 9 uppfattar att lärare bemöter eleverna olika beroende på elevernas könstillhörighet. Vidare är även syftet att undersöka hur eventuella skillnader yttrar sig. Elevenkäter delas ut. LÄS MER

 2. 2. Det explicita och implicita i undervisningen - en studie i två gymnasieklasser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT); Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Josefine Morteus; Saime Haxha; [2007]
  Nyckelord :den dolda läroplanen; den dubbla dolda läroplanen; värdepedagogik; moralisk instruktion; läroplansteori;

  Sammanfattning : Den hermeneutiska metoden är tillvägagångssättet i denna studie. Syftet är att upptäcka drag av den dolda läroplanen och om den medför både negativa och positiva konsekvenser. LÄS MER