Sökning: "den estetiska rummet"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden den estetiska rummet.

 1. 1. Miljön - den tredje pedagogen : En studie om förskolerummets kommunikativa förmåga

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Madelene Hellström; [2020]
  Nyckelord :informationsdesign; rumslig gestaltning; lärmiljö; zonindelning; färgkodning;

  Sammanfattning : Miljön – den tredje pedagogen är ett examenarbete på grundnivå i Informationsdesign med inriktning Rumslig gestaltning. Arbetet syftar till att ge ett konceptuellt gestaltningsförslag på hur man med hjälp av genomtänkt placering på material och föremål, färgkodning och zonindelning kan förstärka ett förskolerums kommunikativa förmåga när det kommer till att informera barnen angående vilka aktiviteter och valmöjligheter ett rum erbjuder, med fokus på aktiviteter inom estetiska skapande så som att måla, teckna, pyssla, pärla med mera. LÄS MER

 2. 2. Monumentala kunskaper : -En undersökning av ett designmoment i en kurs i estetisk verksamhet på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Anna Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Visual communication; interactivity; artistic practices; democracy; public space; image and design.; Visuell Kommunikation; interaktivitet; konstnärliga praktiker; demokrati; offentliga rummet; bild och design;

  Sammanfattning : Det här är en kvalitativ studie vars syfte är att synliggöra huruvida bild och designpraktiker kan skapa förutsättningar för mellanrumskunskaper som undersöker, leker och plockar upp meningar i ett icke-vetande. Syftet är också att synliggöra elevernas uppfattning av hur bild- och design praktiker skulle kunna vara demokratiserande som arbetsmetod för kunskapande. LÄS MER

 3. 3. Fritidsknuten

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Moa Svensson; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : 2013 beslutades att Fritidsbadet i Ystad var i för dåligt skick för att fortsätta vara badhus och kommunen valde därför att permanent stänga badet. Samma år utlystes en markanvisningstävling för byggnaden med målsättning att hitta en ny användning för Fritidsbadet som funnits sedan 1961. LÄS MER

 4. 4. NATURFORM I RÖRELSE : Skolan i Mälarhöjden

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Benjamin Tolis; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : NATURFORM I RÖRELSE – Skolan i Mälarhöjden   Naturform i Rörelse uppstod av en klump lera.    Det hela började med studiebesök på skolor och diverse litteratur i ämnet (bl a annat De Jong och Bjurströms fallstudie, Skolmiljö och välbefinnande – utformning och upplevelse) samt tankar om min egen skolgång. LÄS MER

 5. 5. VERTIKAL BOSTADSUTFORMNING I FRAMTIDENS FÖRTÄTNING AV STÄDER

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Mai Huynh; Linnea Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Densification; vertical housing design; residential quality; room perception; Förtätning; vertikal bostadsutformning; livsmiljökvalitet; rumsupplevelse; rumsuppfattning ;

  Sammanfattning : Syfte: Den svenska befolkningen urbaniserar, invånare flyttar från landsbygden till tätbebyggda områden. Bostadsutformningen blir en viktig del för att vara yt-effektiv utan att försämra levnadsstandarden för de boende. De styrande regelverken utvecklas ständigt för att möta samhällets och teknikens utveckling. LÄS MER